A Magyar Máltai Szeretetszolgálat üzenete a szociális munka napján

Kültéri plakátkiállítással mond köszönetet a szociális dolgozók nélkülözhetetlen munkájáért a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet a szociális munka napján az ágazat csaknem százezer dolgozójának szolgálatára hívja fel a figyelmet a budapesti tömegközlekedés forgalmasabb megállóiba kihelyezett üzenetével.

 

 

Több mint 99 ezer ember dolgozik a szociális szférában, közülük 42 ezren gondoskodnak a koronavírus járvány miatt különlegesen nehéz helyzetbe került bentlakásos intézmények lakóiról.  Az országban 1600 intézményben élnek idős, fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg emberek, akik a járvány miatt zárva tartó otthonokban hosszú ideje csak a dolgozókkal találkozhatnak. Ők most nem csupán a munkakörükben leírt feladataikat látják el, hanem a távol maradó hozzátartozók, barátok, ismerősök szerepét is átveszik, ha a szükség úgy kívánja. Munkájuk így lesz mással nem helyettesíthető szolgálat.

A szociális gondoskodás nem hasonlítható és mérhető össze más ellátások feladataival, vagy teljesítményével. Az ágazatban dolgozók ritkán kerülnek a figyelem középpontjába, társadalmi megbecsültségük sem túlzottan magas, és aligha akad közöttük olyan, aki az elérhető jövedelem nagysága miatt lépett volna erre a pályára.

A szociális ellátásban dolgozók többségét elhivatottságuk vezette a segítségre szoruló emberek közé, és a kötelességérzet őrizte meg a szakmában, a tudat, hogy a rászoruló embereknek szükségük van rájuk.

A szociális munka napja 2016 óta ünnep Magyarországon. November 12. az ágazatban dolgozók számára munkaszüneti nap. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a nagyforgalmú budapesti megállókba kihelyezett plakátokkal mond köszönetet mindazoknak, akik segítségre szoruló emberekről gondoskodnak. A karitatív szervezet plakátjai a szociális dolgozók sokszínű, nélkülözhetetlen, mégis sokszor észrevétlenül maradó munkájára hívja fel a figyelmet. A plakátokon olvasható üzenet Szent Pál galatákhoz írt leveléből való, azt fejezi ki, hogy ez a hivatás olyan szeretettel vállalt szolgálat, amelyben a segítő idejét, figyelmét, energiáját áldozza a gondjaira bízott másikért, és ezt nemcsak a munkakörében leírt feladatok ellátásával teszi.

A Máltai Szeretetszolgálat 20 plakátot helyezett ki a BKK reklámfelületein, a kültéri kiállítás egy hónapig lesz látható a 4-es 6-os villamos több megállójában, a Széll Kálmán téri peronokon, Óbudán a forgalmasabb csomópontokban, illetve a Keleti pályaudvar mellett. A reklámhelyeket a BKK térítésmentesen bocsátotta a karitatív szervezet rendelkezésére.