Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein

Befejeződött a „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” című, TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú pályázat megvalósítása.

 

 

Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 3 027 105 285 forintösszegű, százszázalékos, vissza nem térítendő támogatást nyert a „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” című, TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú pályázat megvalósítására. A projekt konzorciumban került megvalósításra a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő ZRT-vel együttműködve.

A projekt részeként megvalósult az alábbi utcák fejlesztése:

Legyező és Dugonics utcákon a meglévő 6 méter széles aszfaltburkolatú út teljes szélességben felújításra/megerősítésre került 1502 méter hosszan, 7.50 m szélességre való bővítéssel, ezzel lehetővé téve a kétoldali, irányhelyes kerékpár forgalmi sáv kialakítását mindkét utcán teljes hosszban. A meglévő gyalogos járda folytonossága a hiányzó járdaszakaszok kiépítésével és a meglévő járdaszakaszok szabványosításával lett biztosítva. Az autóbusz-megállóhelyek esetében bazaltbeton burkolat létesült és megtörtént a peronok átépítése, akadálymentesítése. Telepítésre került 154 db fa, valamint 2170 cserje, mintegy 800 méter hosszan.

A Derkovits utcán szegélysor épült a meglévő burkolat aszfalttal történő megerősítése mellett, a meglévő burkolati szélesség megtartásával 798,92 méter hosszan. Felújításra és akadálymentesítésre került a szelvényezés szerinti baloldali kerékpárút és járda is a teljes hosszban. Az autóbusz-megállóhelyek esetén bazaltburkolat létesült és megtörtént a peronok átépítése. 3 db okoszebra létesült.

A Tünde utca felújítása a Debreceni úti csomóponttól, mintegy 2,4 km hosszan valósult meg. Felújításra kerültek a régi meglévő járdák, útcsatlakozások, amelyek akadálymentes közlekedést tesznek lehetővé a mozgáskorlátozottak számára is. A felújítási munkák során átépítésre került 10 db buszöböl, amelyek nagy teherbírású betonburkolatot kaptak. Minden buszperon sárga színű térkőburkolattal, valamint a vakok és gyengénlátók közlekedését segítő taktilis burkolóelemekkel, akadálymentesen épült meg.

A Rókabokori út esetében az új nyomvonal a 338. sz. főutat és a Bottyán János utcát köti össze. A burkolattal ellátott szélesség 7,5 m, hossza 2376,03 m. A nyomvonal megépítésének részeként megépült a közvilágítás a teljes belterületi szakaszon, valamint megtörtént két vízfolyás keresztezése is.

A Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő ZRT-vel együttműködve valósult meg a (Tiszavasvári út) – Szélsőbokori út kereszteződésében közlekedési csomópont építése. A beruházás keretében megvalósult a 2x1 forgalmi sávos másodrendű főúton lévő belterületi útcsatlakozás körforgalmi csomóponttá történő átépítése (a főúton lévő beavatkozás hossza 395 m), tengelysúly mérőhelyek kialakítása, két buszöböl létesítése, gyalogátkelőhely áthelyezése. Az útépítési munkálatok során megvalósultak a szükséges közműkiváltások.