Támogatás rászoruló hallgatóknak

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot írt ki „egyszeri vissza nem térítendő támogatás” elnyerésére, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére.

 

 

A pályázatot 2020. október 26-ig azok a hallgatók nyújthatták be, akik legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakóhellyel, első diploma megszerzésére vonatkozó felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal (BSC, MSC, osztatlan képzés); legalább jó tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, első éves hallgatók esetén a felvételi eljárás során 360 pontot elértek és a családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét, azaz 71.250 Ft-ot.

A megadott határidőig 31 hallgató nyújtotta be pályázatát. 30 hallgató felelt meg a pályázatban kiírt feltételeknek, így a Kuratórium döntése alapján 60.000 Ft, 50.000 Ft és 40.000 Ft összegű támogatásban részesültek elért tanulmányi eredményük alapján.

A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel, a hagyományoktól eltérően a pályázók a támogatást most nem személyesen vették át, részükre az Alapítvány átutalta azt.

A kuratórium ebben az évben összesen 1.420.000 Ft összegben nyújtott támogatást.