Irodalmi pályázat:(20)21-RE HÚZZUNK LAPOT?

A PegazusTv Média és Oktató Kft. pályázatot hirdet költőknek, írókna, grafikusoknak, festőművészeknek és fotósoknak.  Az irodalmi pályázat címe: (20)21-RE HÚZZUNK LAPOT? VILÁGHOZ SZÓLÓ MAGYAROK! Antológia.

 

 

Pályázati díj: 0 Ft, azaz nulla forint.

Megjelenési hozzájárulás: Csak a megjelenésre elfogadott művek szerzőitől kérünk megjelenési hozzájárulást, amely tartalmazza a mű lektorálását, véleményezését, irodalmi szerkesztését, gondozását, ISBN számmal bíró e-könyvvé generálását, borítója elkészítését, marketingköltségeit, a sajtóanyagok összeállítását, az e-könyv eljuttatását más fórumokhoz.

Összege: Minden megkezdett A/5-ös oldal után 1000 Ft (alanyi adómentes), melyről a szerzők hivatalos számlát kapnak. Képek esetében minden kép 1000 Ft.

Céljaink: VILÁGHOZ SZÓLÓ MAGYAROK! – nem üzleti célból terjesztve!

Kiadói műhelyünk páros évben – 2012-től – nyomtatott, páratlan évben pedig elektronikus antológiát szerkeszt és tesz közzé. A legutóbbi, 2019-es év antológiája megtalálható a MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) honlapján, bárki által szabadon és ingyenesen olvasva, letölthetőn. (Egy év alatt majdnem kettőezren töltötték le!)

Világhoz szóló magyarok

Sokan vágynak a kultúrára, de nem azért nem vásárolnak könyveket, mert nincsen igényük rá, hanem mert nincs megfelelő jövedelmük! Egy nyomtatott könyv ára 2000-3000 forintnál kezdődik, s sajnos az e-könyvek sincsenek – tisztelet a kivételnek – ez alatt sokkal. A nyomtatott könyvek példányszáma – kevés kivételtől eltekintve – néhány száz darab. Mi magunk sokszor tapasztaljuk az igényt: kellene a jó könyv. De: a fogyasztó vagy nem tud róla, mert a könyv nem jut el minden könyvesboltba – a nagykereskedelem és kiskereskedelem együtt a könyv fogyasztói árának felét, vagy több, mint felét leveszi, bizományos, majdani elszámolás mellett, a nyomdák árai egyre emelkednek, s a kiadói költségek is. Mi azonban nem panaszkodni akarunk, hanem közös megoldást javasolunk! A szerzők többségének az az érdeke, hogy művét minél többen olvashassák! (Grafikusok, festőművészek és fotósok esetében pedig, hogy megnézzék – jelen esetben egy szép e-könyvben úgy a műveiket, hogy azok az írások mellett önálló alkotásokként jelennek meg!) Az internet-dzsungelbe fel lehet tölteni műveket, képeket, ahol jó esetben az ismerőseink rátalálnak. Viszont ha ingyen letölthető módon kívánunk sokaknak és sokakhoz szólni, az egész világ minden magyarjához, anyanyelvünkön, egy jó e-könyvet kell szerkesztenünk, amelyet ingyenessé kell tennünk. Ez a célunk! Ehhez kérjük a szerzőtársak segítségét! A kiadó az e-könyvet ingyen juttatja el minden olyan fórumhoz, honlaphoz, amely garantálja azt, hogy letöltési díj nélkül, ingyen lehet olvasni, letölteni oldaláról a könyvet!

Mottónk: „Antológia Mindenkihez! Hogy a világon bárhol olvashassák írásaink, láthassák műveink!”

Mostani kérdésünk a pandémia okán: (20)21-re húzzunk lapot?

Akik írhatnak nekünk: Bárki, aki veszi magának a fáradságot, és van mersze megjelenni a nagy nyilvánosság előtt.

Kik jelennek meg: Akiknek néhány soros bemutatkozásában, életrajzában látszik az akarat, valamint írása és/vagy képi alkotása átlép egy szerkesztőbizottsági mércét.

Téma: Bármi, kivéve politika, vallás, szex, ezoterika, miszticizmus, okkultizmus, uszítás, izgatás, rágalmazás.

Mit lehet küldeni: lírai és prózai műfajban bármit, valamint grafikákat, festményeket, fotókat

Formátum: word vagy wordx dokumentum (Képek esetében jpg formátum, minimum 346x500-as, több alkotás egyidejű elküldése esetében tömörített mappában elküldött)

Szerző neve vagy művészneve (ekkor, ha nem kíván polgári nevén megjelenni, a csatolt önéletrajzban ezt a szándékát egyértelműen ki kell fejeznie, és jognyilatkozatot tenni külön arra, hogy álneve „szabad”, és csak ő használhatja.)

A mű címe

A mű alcíme

A mű: 12-es Times New Roman betűvel, A/5-ös oldalon (148x210 mm), egy hasábban, normál sortávolsággal, minden oldalon 2-2 cm margókkal, kivéve fent, ahol 3 cm a margó. Minden más formázás nélkül! (képekre ez nem vonatkozik!)

(Versek esetében a vers középre tördelve, képverset jpeg fotóként fogadunk csak el, minimum 2480x3508 méretben)

Kísérő dokumentumok: Önéletrajz: fotó és néhány sor, amelyet önmagáról az alkotó fontosnak tart. Pl.: lakhely, végzettség, hol jelentek már meg írásai, mióta ír, sikerei, céljai-álmai stb.

Jognyilatkozat, az alábbi szerint úgy írásművek, mint képek alkotóinak:

A pályázó mű/művek címe/címei:

Én, ……………………………………………. büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és szavatolom, hogy az általam a nevem alatt átadott mű/művek az én szellemi tulajdonomat képezik, azon másnak sem személyhez fűződő, sem vagyoni joga, követelése nem áll fenn. Tudomásul veszem, hogy a Kiadó nem felelős semmiféle olyan kárért, amely ezen szerződéses rendelkezés megszegéséből ered. Hozzájárulok, hogy nevem alatt a Kiadó a művet/műveket megjelentesse. Hozzájárulok, hogy a Kiadó a nevemet, művésznevemet, és legalább e-mail elérhetőségemet, vagy telefonszámom, webcímemet adatbázisában tárolja, megjelentesse. Hozzájárulok, hogy a Kiadó az adataimat kezelhesse, illetve, hogy közlésre alkalmasnak tartott művem/műveim az e-könyv antológiában megjelentesse.

Szerzői nyilatkozat: Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok megadásából származó kárért felelős vagyok.

A könyv megjelenése: e-formában, pdf formátumban!

Dátum:

Aláírás:

 

A fenti nyilatkozat vagy kinyomtatva-kitölteve-aláírva postán, vagy befotózva (szkennelve) e-mailben elküldve.

Pályázati díj: 0 Ft, azaz nulla forint.

Megjelenési hozzájárulás: Csak a megjelenésre elfogadott művek szerzőitől kérünk megjelenési hozzájárulást, amely tartalmazza a mű lektorálását, véleményezését, irodalmi szerkesztését, gondozását, ISBN számmal bíró e-könyvvé generálását, borítója elkészítését, marketingköltségeit, a sajtóanyagok összeállítását, az e-könyv eljuttatását más fórumokhoz.

Összege: Minden megkezdett A/5-ös oldal után 1000 Ft (alanyi adómentes), melyről a szerzők hivatalos számlát kapnak. Képek esetében minden kép 1000 Ft.

A megjelenő szerzőkkel a kiadó kiadói szerződést köt, amely rögzíti, hogy művüket máshol is megjelentethetik!

Ez az összeg a szerzők önreklámja (önéletrajza, elérhetősége) kb. ½ oldalban, a művek után szerkesztve.

Egy szerző által minimum pályázható oldal: 7 oldal vagy 7 kép

Egy szerző által maximum pályázható oldal: 50 oldal vagy 20 kép

(A fenti minimum és maximum kikötéstől kiemelkedő művek esetében a szerkesztőség eltérhet.)

Szerzői tiszteletpéldány: minden megjelent szerző a megadott e-mail címére egy darab e-könyvet kap, pdf formátumban, amelyet természetesen ő maga is szabadon terjeszthet – ingyenes módon!

 

A pályázatot e-mailben siker@pegazustv.hu címre kell küldeni.

Beküldési határidő: 2021. május 1.

Elbírálási határidő: 2021. július 1.

Tervezett megjelenés: 2021. szeptember-december.

Jó munkát, jó alkotást kíván a PegazusTv Média és Oktató Kft csapata!

Ülj fel a PegazusTv.hu hátára, és sikerre visz!