Fejlesztések Nyírvasváriban

Nyírvasvári Község Önkormányzata 2016. július 29. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez a nyírvasvári csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztésére, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok vezetője 99 586 400 Ft, azaz kilencvenkilencmillió-ötszáznyolcvanhatezer-négyszáz forint összegű, vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélt.

 

 

Nyírvasvári Község Önkormányzata célul tűzte ki a település csapadék- és belvízelvezető rendszerének kiépítését és fejlesztését. A projekt keretében Nyírvasvári településen több belterületi utcában került kiépítésre, illetve fejlesztésre a csapadék- és belvízelvezető rendszer.

A projekt célja a csapadék- és belvíz biztonságos elvezetése a károk megelőzése érdekében. A fejlesztéssel érintett területen biztonságossá vált a csapadékvíz helyben tartása az egyre szélsőségesebbé váló időjárási körülmények között is. A kiépítésre kerültek a csapadék- és belvízvédelmi létesítmények. A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az utak és a burkolt felületek állagának romlása is. A fejlesztés célja a lakóingatlanok belvízveszélyének csökkentése, az utak védelme, a csapadékvíz megfelelő színvonalú elvezetése.
A beruházás hozzájárul a település környezeti állapotának javításához, a helyi vízkár csökkentéséhez, s ezáltal élhetőbbé válik a település.
A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében Nyírvasvári Község Önkormányzata 100 %-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásban részesült.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00025
A projekt címe: „Belterületi csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztése Nyírvasvári községben”
A szerződött támogatás összege: 99 586 400 Ft.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. augusztus 01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. március 05.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.