Változik a piacok nyitvatartása Nyíregyházán

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021.(III.5.) számú Kormányrendeletben és az annak meghosszabbításáról szóló 133/2021.(III.19.) Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel, egyeztetve az operatív munkacsoporttal, dr. Kovács Ferenc polgármester az alábbi döntést hozta:

 

 

A NYÍRVV Nonprofit Kft. által üzemeltetett piacok közül március 8-22. között a Búza téri Piaccsarnok és a Zöldség-gyümölcs piac, az Örökös Piac (Család utca), a Jósavárosi Piac (Korányi F. u.), és a Tokaji úti Nagybani zöldség-gyümölcs piac tarthatott nyitva és ez a szabály vonatkozik erre a hétre is. A felsorolt működő piacokon – összhangban a korlátozó intézkedések Kormány által történt meghosszabbításával - március 29-éig továbbra is kizárólag az üzletekre vonatkozó korlátozást tartalmazó Kormányrendeletben megjelölt üzletek (élelmiszert, napi fogyasztási cikket, állateledelt értékesítő üzlet, elviteles vagy kiszállítást végző vendéglátó üzlet, mezőgazdasági üzlet...stb.) tarthatnak nyitva a hatályos járványügyi előírások betartása mellett.

A felsorolásban szereplő, eddig is nyitva tartó piacokon a NYÍRVV Nonprofit Kft. folyamatosan biztosítja a biztonságos vásárlás lehetőségét, a rendszeres fertőtlenítéssel és a védőtávolság megtartásával. A polgármesteri döntés értelmében a Tokaji úti Iparcikk Piac (az Autópiac kivételével) március 23-tól szigorú járványügyi szabályok betartása mellett fogadhatja újból a vásárlókat.

Ennek értelmében:

- egykapus beléptetést fognak alkalmazni a Tokaji út irányából,

- a látogatók száma egyidejűleg nem haladhatja meg a 400 főt,

- a piac területén kézfertőtlenítő pontokat alakítanak ki,

- ajánlják az árusoknak, hogy egyénileg is helyezzenek ki kézfertőtlenítőszert,

- a társaság a piac területén naponta fokozott fertőtlenítést végez,

- a piac területén belül a 104/2021. (III.5) Kormányrendeletben meghatározott kereskedelmi üzletek a Kormány által külön rendeletben meghatározott időpontig továbbra is kötelesek zárva tartani.

- a vendéglátó tevékenységet folytató üzletek, büfék nyitva tarthatnak, azonban vendéget nem fogadhatnak, a vendéglátóhelyeken – beleértve az üzlet/büfé előtti területet

- csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni.

 

 

Továbbá, Nyíregyháza polgármestere meghosszabbította a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyfélfogadási és a bérlőkkel történő személyes kapcsolattartási rendjéről szóló korábbi határozatát. Elrendelte a társaság ügyfélszolgálatain a személyes ügyfélfogadás szünetelését. A társaság az ügyfelek számára az ügyintézést telefonon, postai és elektronikus úton köteles biztosítani. Kivételt képeznek ez alól a Közfoglalkoztatási Csoport, illetőleg a Lakásügyi és végrehajtási csoport ügyfélszolgálatai. Ezeken az ügyfélszolgálatokon a személyes ügyfélfogadás a 2 méteres védőtávolság, a maszkviselés szabályainak, illetve a veszélyhelyzetre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak betartása mellett végezhető. A társaság továbbra is felfüggeszti a bérlakások bérleti díjának személyesen történő díjbeszedési tevékenységét azzal, hogy a bérlők a bérleti díj összegét átutalással, illetve csekkes befizetéssel kötelesek teljesíteni.

Kérjük a lakosságot, ahogy eddig, a továbbiakban is tartsák be a szükséges járványügyi óvintézkedéseket. A korlátozások a járvány lassítása, a személyes biztonságunk és az egészségünk megőrzése érdekében vannak még érvényben. A húsvéti ünnepek közeledtével bízunk abban, hogy jó ütemben haladhat a védőoltások beadása, lehetőséget adva ezzel a korlátozások enyhítésére és a fokozatos „nyitásra”.

Addig is kitartást és jó egészséget kívánunk minden nyíregyházi családnak, továbbra is vigyázzanak nagyon magukra és egymásra!

 

Dr. Kovács Ferenc polgármester megbízásából:

Dr. Kása Brigitta aljegyző, az operatív munkacsoport vezetője