A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ bevallás benyújtási határideje 2021. május 31.

2021. január 1-jétől a helyi iparűzési adóalanyok – főszabály szerint – nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatósághoz (NAV) kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat, igy a 2020. évről szóló „20HIPA" bevallást is. A bevallást azoknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparűzési adó alanyának minősülnek és a székhelyük, telephelyük Nyíregyházán volt a 2020-as adóévben.

 

 

Az ehhez szükséges nyomtatvány és kitöltési útmutató a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban fellelhető.

2021-től a mentességi nyilatkozat viszont az elektronikus önkormányzati portálon keresztül nyújtható be. A Htv. 3. § (2)-(3) bekezdése szerinti adómentességi feltételek meglétéről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig - írásban köteles nyilatkozni az önkormányzati adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak minősül. Ez a nyomtatvány (NYILATKOZAT AZ ADÓMENTESSÉG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL) az elektronikus önkormányzati portálon tölthető ki, illetve nyújtható be.

2020. évről a nyilatkozat benyújtási határidő 2021. május 31.

Azok a magánszemély vállalkozók (pl. őstermelő), akik nem egyéni vállalkozóként végzik tevékenységüket, a hipa bevallást papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is benyújthatják. Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik. A helyi iparűzési adóból származó bevétel teljes egészében önkormányzati bevétel. Az adót, adóelőleget az önkormányzat 11744003-15402006-03540000 számú számlájára kell megfizetni.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a 2020. évi helyi iparűzési adóbevallás „VIII. Adóelőlegek bevallása” sorban a 2021. szeptember 15-én esedékes adóelőleg összeget továbbra is 2 % adómértékkel kell bevallani. A KKV-k február 25-éig benyújtott nyilatkozata alapján érvényesíthető 50%-os előleg mérséklést az adóhatóság a bevallás feldolgozását követően automatikusan elvégzi az adózók folyószámláján.

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint június 30-ig a koronavírus járványra tekintettel benyújtható igazolási kérelem négyféle bevallás késedelmes megküldésének jogkövetkezményei alól mentesíthet, de ez nem vonatkozik a helyi iparűzési adóbevallás késedelmes teljesítésére. Köszönjük, hogy adókötelezettségeik pontos teljesítésével hozzájárulnak Nyíregyháza város működéséhez, a város fejlődéséhez.

dr. Kása Brigitta
aljegyző