Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán

A Terület és Településfejlesztés Operatív Program keretén belül, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 685,11 millió forint, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósítja meg a TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001 azonosító számú „Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán” című projektjét.

 

 

A pályázati program megvalósításával Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának az a célja, hogy olyan fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén- dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra- fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

Jelen projekt keretében az alábbi fejlesztési elemek valósulnak meg: Nyíregyházi utcák kerékpáros baráttá történő fejlesztése, valamint a Kállói út- Tünde utca csomópontjának átépítése.

A kerékpáros barát fejlesztés 15 nyíregyházi utcát érint összesen 7.792 méter hosszan. A beruházással érintett útszakaszok adottságait figyelembe véve irányhelyes kerékpárnyom, osztatlan gyalog- és kerékpárút, valamint lakó- pihenőövezet kijelölése típusú fejlesztések valósultak meg. Fejlesztéssel érintett utcák: Arany János utca; Jósa András utca; Honvéd u.- Serház utca; Nádor u.- Szilva utca; Széchenyi utca; Toldi utca; Árpád utca; Kiss Ernő utca; Malom utca; Színház utca; Garibaldi utca; Ószőlő utca; Fészek utca.

A bruttó 513,3 millió Ft összegű Kállói út – Tünde utca csomópontjának átépítése során négyágú körforgalom valósul meg, a csomópont környezetében gyalogos – és kerékpárút kerül kialakításra és miden ágán átkelőhelyek létesülnek. Egy meglévő Kállói úti buszmegálló helyett új buszöböl kialakítására kerül sor. Új közvilágítási hálózat kerül kiépítésre a tervezett körforgalmi csomópont, valamint a gyalogos- és kerékpárút megvilágítása érdekében.

A kivitelezési munkák várható befejezése 2021. augusztus.