Új körforgalmú csomópont épült Nyíregyházán

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere és Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivője egy sajtótájékoztató keretében adták át a Kállói út – Tünde utca kereszteződésében megépült új körforgalmú csomópontot.

 

 

Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 685.112.500 Ft, százszázalékos, vissza nem térítendő támogatást nyert a Csomópont és kerékpá rút fejlesztés Nyí regyházán ” című, TOP 6.4.1 16 NY12017 00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásában valósul meg.

A pályázati program megvalósításával az önkormány zat célja, hogy olyan közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak a szén dioxi d kibocsátás csökkentéséhez , az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljes üléséhez.