Bölcsődei férőhelybővítés Csengerben

Csenger Város Önkormányzata bruttó 170 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív program (TOP) keretén belül kiírt, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" tárgyú felhívásra benyújtott pályázatával. A „Bölcsődei férőhelybővítés Csengerben” című TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00042 kódszámú pályázat Támogatási Szerződésének aláírására 2020. június 2-án került sor. A beruházás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban, 100%-os mértékben biztosítja.

 

 

A települéden működő egy bölcsőde jelenleg 2 csoporttal, összesen 24 férőhellyel működik. A Csenger
Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő intézménynek a helyi igényeken felül a társult
önkormányzatok közigazgatási területén jelentkező bölcsődei gondozási igényeknek is meg kell felelnie. A
beruházás megvalósításával tovább csökken a jelenleg várólistán szereplő gyermekek száma. A tervezett
fejlesztés eredményeként 12 új bölcsődei férőhely infrastrukturális feltételei valósulnak meg, továbbá a
fejlesztés révén 3 új munkahely létesül. Az épületben így már három csoportszobában gondoskodnak majd a
három éven aluli gyermekek kulturált, - az életkori sajátosságoknak megfelelő - kompetencia alapú oktatásáról,
neveléséről.
A projekt eszközbeszerzéssel is kiegészül, amely magába foglalja a bővítmény épületrész működéséhez, a
gyermekszoba, a terasz, az udvari foglalkozások megszervezéséhez szükséges felszereléseket is. Emellett a
gyermekruházat, illetve egyéb textília beszerzése is megtörténik. A bölcsőde fizikai és infokommunikációs
komplex akadálymentesítése is megvalósul.
A beruházás eredményeképpen növekedni fog a Csenger Városban igénybe vehető szociális ellátórendszer
kapacitása, illetve a csoportok számának növelésével emelkedik az ellátórendszerbe bekerülő gyermekek
száma is. Ennek következtében az ellátási körzetben nő a munkába állók, illetve a munkába visszatérők
száma is.

A projekt várható befejezési határideje 2022. szeptember 1.