Nyíregyházán került sor a TalentMagnet projekt 1.találkozójára

Mik a tehetség-barát város elengedhetetlen jellemzői a fiatalok szerint? Mit tudnak tenni a helyi érdekelt felek a tehetségek vonzása és megtartása érdekében? A fiatal generációk tagjai sokszor nagyobb városokba költöznek az ígéretes munkalehetőségek és a színes életstílus miatt. Habár, általában erősen kötődnek szülővárosukhoz érzelmileg.

 

 

A Duna Régió kis és közepes városai erre az érzelmi kötelékre támaszkodhatnak, kihasználva a város pozitív jellemvonásait, annak érdekében hogy visszavonzzák a tehetségeket, amikor azok le szeretnének telepedni és családot alapítani.

A TalentMagnet partnersége már felmérte a tudomány jelenlegi állását a tehetségek vonzása és megtartása témában. Az így kapott eredményeket a vállalati szférát, akadémiát, NGO-kat és a közigazgatást képviselő helyi érdekelt felek, valamint a tehetségek is megerősítették az első személyes projekt találkozón Nyíregyházán. Kiderült, hogy az egyik legnagyobb kihívást jelentő feladat a helyi önkormányzatok számára az, hogy innovatív politikákat, új munkalehetőségeket és jól funkcionáló üzleti környezetet hozzanak létre annak érdekében, hogy megállítsák a képzett fiatalok kiáramlását a városból. Továbbá, a meghívott fiatal tehetségek azt is kiemelték, hogy a személyes és karrierfejlesztési lehetőségek, valamint a megfelelő fogadtatás és a támogató környezet kiemelt fontosságúak.

A helyi tehetségekkel folytatott megbeszélés főbb következtetései közé tartozott, hogy nem éri meg visszatartani a tehetségeket attól, hogy elköltözzenek városunkból annak érdekében, hogy új tudásra és tapasztalatokra tegyenek szert a fővárosban, vagy külföldön. Valójában, bátorítanunk kellene őket, hogy ezt tegyék és utána meg kell őket győzzük, hogy hazajöjjenek és a megszerzett tudást szülővárosukban kamatoztassák. Ennek eléréséhez a város márkaépítésére hangsúlyt fektető, átfogó és következetes marketing- és fejlesztési stratégiára van szükség.

A fentebbiekben ismertetettük a szeptember 14-15. között Nyíregyházán megrendezett a Duna Transznacionális Program keretében megvalósuló, TalentMagnet projekt első személyes transznacionális találkozójának néhány kulcsfontosságú tanulságát. A találkozón a partnerek többsége és a pilot városok képviselői is jelent voltak és részt vettek az interaktív feladatokban és megbeszéléseken.

ÖSSZEFOGLALÓ VIDEÓ ITT: https://www.facebook.com/TalentMagnetProject/videos/548539812880744

A projekt futamidejének második felében a fókusz a pilot városokon lesz, akik megkezdik a munkát a tehetségek vonzásához és megtartásához szükséges támogató környezet kialakításán, bevonva a quadruple helix minden szereplőjét. Szerencsére, számos a projekt keretében kifejlesztett eszköz áll majd ehhez rendelkezésükre. A TalentMagnet eszköztár azon partnerségen kívüli városok számára is elérhető lesz, akik érdeklődnek a tehetség vonzásához és megtartásához szükséges helyi szintű tervek kialakítása iránt.