Változik a látogatási rend a nyíregyházi bentlakásos intézményekben

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ - a Nyíregyházi Operatív Munkacsoporttal való egyeztetetést követően – a bentlakásos intézményekben érvényes látogatási szabályokról az alábbi tájékoztatást adja:

 

 

 

A járványügyi helyzetet értékelve, és a megelőző járványügyi szabályok fokozott érvényesítése érdekében 2021. november 2-től a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Pacsirta utcai és Rozsnyai utcai, idősek tartós bentlakásos ellátását biztosító telephelyein a személyes kapcsolattartásra - látogató fogadására - az alábbiak szerint lesz lehetőség:

- a személyes látogatás előre egyeztetett időpontban, az izolációs szabályok betartásával, csak a külön erre a célra kialakított helyiségben, érintésmentes módon lehetséges. A látogatás időtartama nem haladhatja meg a 20 percet.
- a látogatóknak eleget kell tenniük a mindenkor hatályos járványügyi előírásoknak, különösen a maszkviselés vonatkozásában – a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező látogató minden esetben köteles a szájat, és az orrot eltakaró maszkot viselni.
- ágyhoz kötött ellátottat kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező hozzátartozó látogathat, előre egyeztetett időpontban, teljes védőfelszerelés viselése mellett. A látogatásra az ellátott lakószobájában kerül sor, a látogatás időtartama nem haladhatja meg a 15 percet. Egy ellátottat egyszerre legfeljebb 1 fő látogathat. A látogatás során, az intézmény a látogató részére kézfertőtlenítési lehetőséget és védőruhát biztosít, melyet a látogatás teljes időtartama alatt viselnie kell.

Csomagfogadás: a hozzátartozók, az intézmény által meghatározott időszakban (kedd délelőtt 8:00-12:00 és csütörtök délután 13:00-16:00 óra között) adhatják át az intézmény munkatársainak az ellátott családtagnak szánt élelmiszereket és egyéb személyes tárgyakat tartalmazó csomagokat, melyeket a megfelelő higiénés eljárásokat követően adnak át a bentlakó részére.

A kapcsolattartás egyéb formái - telefon vagy Skype videóhívás - továbbra is biztosítottak.

Az intézményvezető kéri az ellátottak és hozzátartozóik türelmét és megértését.