Esély Otthon – avagy a fiatalok helyben maradásának ösztönzése Csengerben

Sikeresen lezárult az „Esély Otthon – avagy a fiatalok helyben maradásának ösztönzése Csengerben” EFOP-1.2.11-16-2017-00066 azonosítószámú projekt. Csenger Város Önkormányzata bruttó 101. 792.738 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül kiírt Esély Otthon című pályázati felhívásra benyújtott pályázatával. A fejlesztés forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban, 100%-os mértékben biztosította.

 

 

2018. február 1. és 2021. július 31. között megvalósult projekt hozzájárult a településen élő fiatalok helyben maradásához, a helyi munkaerő-piaci igények feltérképezéséhez és koordinálásához, a humán közszolgáltatások területén meglévő humánerőforrás- hiány és a helyi szakemberhiány csökkentéséhez, valamint a településen élő, továbbá az oda letelepülni szándékozó fiatalok kedvezményes lakhatásának támogatásához.

A projekt alapvető célja volt, hogy a fiatalokat képessé tegyük arra, hogy a településen fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani.
A fenti célt, az alábbi főbb tevékenységek megvalósításával értük el:

Megtörtént a projektbe bevont 6 Önkormányzati ingatlan felújítása, felszerelése, önálló lakások kialakítása annak érdekében, hogy a fiatalok helyben maradását elősegítse.
Az előzetes koncepciók alapján a mentorálás és a célközönséggel történő egyeztetés eredményeképpen megvalósult a hazai és európai uniós foglalkoztatási és a fejlesztési programokba történő becsatlakozás.

A projekt részeként tréningekkel, ismeretátadással, ösztönzőkkel biztosítottuk a fiatalok életpálya tervezését, ezáltal több hátrányos helyzetű vagy hátrányos helyzetű területen élő fiatal vált képessé az önálló életre.
A projekt megvalósítása hozzájárult a helyi lakosság jólétének növeléséhezt, közvetetten a település népességmegtartó erejének erősítéséhez.
A projektről bővebb információt a http://csenger.hu/ oldalon olvashatnak.