Könyvet jelentetett meg a Nyíregyházán működő XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete

A XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete (Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 2021 telén a roma legendák növényeit bemutató könyvet jelentetett meg. A magyarországi és erdélyi roma csoportok tárgyi- és szellemi kultúrájából merítő kötet bevezeti az Olvasót a roma folklór egy még feltáratlan világába, miközben érinti a cigány irodalom és zene szerepét.

 

 

„Zöld az erdő, zöld a hegy is

A szerencse jön is, megy is…”
(roma himnusz)

A XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete 2016. március 8-án alakult. Nyíregyházi központjukban azon dolgoznak, hogy minden cigányasszony és nő megvalósíthassa álmait, megvalósíthassa önmagát. Fő céljuk, hogy felkutassák és bemutassák roma hagyományaikat, évszázados értékeiket. Több hónapos gyűjtőmunka után 2021 telén adták ki harmadik könyvüket Herbarium Ciganorum -  Az legendás roma fáknak, füveknek nevekről természetekről és hasznairól címmel. A kötet szervesen kapcsolódik a Bestiarium Ciganorum - Legendás roma lények enciklopédiája című 2020-ban megjelent kiadványukhoz (https://magyarmuzeumok.hu/cikk/bestiarium-ciganorum-legendas-roma-lenyek...). Mindkét kötet a régi Magyarország cigány folklórjával foglalkozik.

Napjainkban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei általános iskolás diákok közel fele roma származású. Őseik történetének, hagyományainak megőrzése, továbbörökítése különösen fontos, megtisztelő feladat. A kiadvány fő célja a roma kulturális emlékek gyűjtése, bemutatása; a kiveszőben lévő hagyományok, elsősorban a népi hitvilág, hiedelemvilág elemeinek megőrzése, átadása a fiatalabb korosztályoknak.

A Herbarium növényei a többségi magyar elnevezésük alapján, alfabetikus sorrendben követik egymást az Alkannától a Ződ sásig, a közel száz oldalas kötetben. A szócikkek az adott növény nevéből, leírásából, a hozzá fűződő babonák, rítusok bemutatásából épül fel. A könyv olyan valós és varázslatos növényekről szól, amelyekről a hétköznapi emberek mellett a tudomány is keveset tud. Adataikat a hazai és nemzetközi szak- és szépirodalmak – többek között: Ámi Lajos, Bari Károly, Erdős Kamill, Nagy Olga, Szécsi Magda írásai, gyűjtései – mellett a roma közmondások, népi hiedelmek, szitkozódások közül válogatták. Az illusztrációkat a Báthori István Múzeum, a Déri Múzeum, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Katona József Múzeum, a Móra Ferenc Múzeum mellett a Nyírség Könyvtár Alapítvány gyűjteményeiből válogatták.

 

 

A Herbarium Ciganorum fő célja, a legendás roma növények gyűjtése, közzététele, hogy a hatszáz éve Magyarországon élő cigányság hiedelem és mesevilágában fellelhető fák és füvek ne haljanak ki végleg. Felföldy Lajos szavait idézve: „Civilizációtól terhes, kapzsi korunkban gyorsan és vészesen fogynak növényeink eredeti termőhelyei, flóránk és faunánk, természetes növénytakarónk és annak állatvilága rohamosan pusztul, szegényedik. Ne szakítsuk meg lustasággal, nemtörődömséggel, oda nem figyeléssel azokat a herbáriumi lapokon rögzített pillanatképeket, melyek a folyamatot leírják és melyek nélkül utódaink elképzelni sem tudják, miként lehet ezt a pusztulást nyomon követni, avagy áldozatos munkával gyógyítani. A növénygyűjtést tehát a kis- és nagyokosok, a jóra való restek és kényelmeskedők ál-természetvédelme és suttogó propagandája ellenére érdemes folytatni”.

A kiadványhoz tervezett ismeretterjesztő előadások, rendhagyó tanórák elősegíthetik a hazai romák kulturális örökségének és múltjának megismerését, megismertetését. A Nyíregyházán bemutatott kötet tevékenyen hozzájárul a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás erősítéséhez. Eredményeik a romológiai képzés mellett az általános- és középiskolák tanóráin egyaránt felhasználhatók.

A kiadvány a Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatásával jött létre.

 

Scholtz Róbert