Közeledik a második féléves helyi adók befizetésének határideje Nyíregyházán is

A Polgármesteri Hivatal Adóosztálya elkészítette és szeptember első napjaiban elkezdte kiküldeni az érintett adózóknak a második féléves „Adószámla Fizetési Értesítőket". A kiküldött 22.575 darab értesítő tartalmazza az adózó befizetni elmulasztott adótartozását és a 2022. II. félévre esedékes helyi adókat és az esetleges késedelmi pótlékokat, bírságokat. A 2022. II. félévre esedékes adók törvényes befizetési határideje szeptember 15. napja.

 

 

Azok az adózók kapnak ilyen értesítőt, akinek 1.000 Ft-ot meghaladó helyi adófizetési kötelezettsége van, illetve az 2022. szeptember 15-én esedékes Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága felé. Idén – alkalmazkodva a megváltozott KATA szabályokhoz, annak megszűnéséhez, utolsóként a kisadózó vállalkozások tételes adója alá bejelentkezett vállalkozók vehették kézhez az értesítőket.

Ismeretes, hogy 2022. szeptember 1-jén hatályukat vesztették a kisadózó vállalkozások tételes adójának (régi KATA) szabályai, ezért a KATA alá bejelentkezett adózóknak 2022. augusztus 31-én a törvény erejénél fogva megszűnt a KATA adóalanyiságuk. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B. §-a (3) bekezdése értelmében a tételes adóalap adóévi összege az adókötelezettség időtartamával arányos. Ennélfogva a már előírt, 2022. szeptember 15-ig esedékes iparűzési adókötelezettségre jutó adót is csak időarányos összegben, 2022. augusztus 31-ig számítva kell megfizetni az iparűzési adószámlára. Az adóév 2022. szeptember 15-ig előírt adóból az időarányos részt az önkormányzati adóhatóságunk az értesítők kiküldése előtt az adózók egyéni adófolyószámláin letörölte. Ez azt jelenti, hogy átlagos esetben, az éves adóból 8.356 Ft-tal csökkent a II. félévi adókötelezettsége a megszűnt katásoknak. A kiküldött értesítők tehát már az időarányos számítás alapján tartalmazzák a fizetendő helyi iparűzési adót.

Az Elektronikus Önkormányzati Hivatali Portál (https://ohp-20.asp.lgov.hu) a nap 24 órájában biztosítja minden adózónknak az aktuális adóegyenlegek pontos és részletes lekérdezését és az elektronikus adófizetést, így az ügyfélkapuval, cégkapuval rendelkező adózók a portált használva is megnézhetik folyószámla egyenlegüket és ott bankkártyával is fizethetnek.

Emellett a Polgármesteri Hivatal Adóosztályának Ügyfélcentrumban lévő ügyfélszolgálatán személyesen is tájékozódhatnak az ügyfelek adófizetési kötelezettségükről, egyeztethetik folyószámlájukat. A magánszemélyek az értesítők mellé csekket is kaptak, azonban ha elhagyták vagy elrontották azt, új csekk is az ügyfélszolgálaton kérhető. Az Adóosztály kéri az adózók együttműködését és a fizetési határidő betartását, mivel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak ellátása, a város fejlődése, működőképessége megőrzése szempontjából elengedhetetlenül fontos a beérkező adóbevétel. Az önkormányzat ezért már most is köszönetét fejezi ki, hogy az adók pontos teljesítésével a fentiekhez hozzájárulnak.

 

dr. Kása Brigitta
 aljegyző-főosztályvezető