A Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bruttó 500 millió forint összegű, százszázalékos, vissza nem térítendő támogatást nyert a „Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése” című pályázat megvalósítására. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

 

A projekt keretében megtörténik a Nyíregyháza központi részén található Színház utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója, amelynek során a sérült aszfaltburkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos módon szintén helyreállításra kerül.

A projekt célja a belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése. Továbbá a felszíni vizeink minőségének javítása, a környezeti káresemények megelőzése, a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme.

A projekt közvetlen célja a Színház utcai csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése. A beruházás keretében, a meglévővel azonos nyomvonalon, a meglévő akna kiosztás figyelembevételével, a megvalósításhoz, illetve a folyamatban lévő fejlesztések követésével egy DN1000 dimenziójú csőcsatorna kerül kialakításra a víznyelők és bekötő vezetékeinek felújításával, cseréjével. A vezetéket szintben keresztező közművek kiváltásra kerülnek, így a teljes szelvény akadálymentesen rendelkezésre áll a vizek levezetéséhez. A befogadó üzemeltetőjének előírása szerint egy kombinált torkolati műtárgy is kialakításra kerül, ami alkalmas a levezetésre kerülő csapadékvizek előírás szerinti előtisztítására egyrész homok és hordalék visszatartására, illetve a szükséges kizárást is biztosítani tudja.

Fentieket figyelembe véve a projekt keretében mindösszesen 529,5 m bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmény építése valósul meg. A beruházás megvalósításához a vállalkozási szerződés megkötésre került, a kivitelezés 2022. áprilisában elkezdődött.