Helyi adózást érintő változások

Az építményadóra vonatkozó helyi szabályozás, így az adóköteles építmények köre és adó mértéke nem változik 2023-ban. A nyíregyházi adóköteles építményekre vonatkozó adatbejelentést szankció mentesen legkésőbb 2023. január 16-ig (hétfő 24.00 óráig) küldhetik be az önkormányzati adóhatóság felé.

 

 

A 2023. január 1-jei állapotnak megfelelően azon adóalanyok (pl. ingatlan tulajdonosok/haszonélvezők) számára, akiknek az építményükkel kapcsolatosan bármilyen adóztatást érintő változás történt 2023. január 16-ig /hétfőig/ adatbejelentést kell teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé. Amennyiben a már bejelentett ingatlanra, adóalanyra vonatkozóan nem történt a múlt évben adókötelezettséget érintő változás, nincs további teendő, az adózók számára hivatalból kerül megállapításra a 2023. évi adó. Az első félévben esedékes adórész fizetési határideje előtt az érintetteket az önkormányzati adóhatóság külön is értesíti a fizetendő építményadó összegeiről. Az adatbejelentés az Elektronikus Önkormányzat Portálon / https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap/ (továbbiakban: E-Portál) keresztül nyújtható be legegyszerűbben.

Idegenforgalmi adó mérték változás, vendégkönyv vezetés
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. december 1-i ülésnapján fogadta el az idegenforgalmi adóról szóló 28/2022. (XII.1.) számú önkormányzati rendeletet. 2023. január 1-jétől az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 450 Ft-ra módosul. A 2023. évtől érvényes adómérték nem éri el a törvényi maximális mértéket, annak a 75%-a. A havi idegenforgalmi adóbevallási és befizetési szabályok nem változtak, azaz az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtania.
A szálláshely-szolgáltatói szektort érintő adminisztrációs terhek csökkentésével összhangban, az üzleti célú szálláshelyeknél a papíralapú vendégkönyv kötelező használatának kivezetésével megszűnik a szállásadók kettős nyilvántartás-vezetése. Az üzleti célú szálláshely-szolgáltatónak a közgyűlés döntése értelmében 2023. január 01-től nem szükséges vezetnie az önkormányzati adóhatóság által korábban rendszeresített „Vendég és idegenforgalmi nyilvántartás” megnevezésű vendégkönyvet, az idegenforgalmi adókötelezettség nyilvántartását kizárólag elektronikusan, a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával kell teljesítenie.

Változik a KATA vállalkozók helyi iparűzési adó bevallási határideje, megújul a kisvállalkozások egyszerűsített helyi adózása
A régi és az új KATA adóalanyok 2022. adóévi helyi iparűzési adóbevallást 2023. május 31- ig adhatják be a NAV-on keresztül 2023. január 15-e helyett. A bevallás benyújtás nem
kötelező, az adózó maga dönthet ennek beadásáról, amely akkor célszerű, ha a vállalkozó igénybe kívánja venni az önkormányzat által biztosított adókedvezményt (A hatályos, helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet alapján adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek az adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg).

2023. január 01. napjától az iparűzési adó egyszerűsített megállapítási módja megújul. A korábbi háromféle adóalap megállapítási módszert egyféle mód váltja fel. Összességében az egyszerűsítés egységesebbé teszi a kisvállalkozók iparűzésiadó-fizetési kötelezettségét, és egyenletes éves bevételi szint mellett adminisztrációs könnyebbséget jelent ezen vállalkozások számára. A jogszabály változás lényege, hogy az a vállalkozó, akinek a bevétele éves szinten nem haladja meg a 25 millió forintot (kiskereskedő átalányadózó egyéni vállalkozó esetén nem több, mint 120 millió forintot), jogosult arra, hogy a Helyi adókról szóló törvény (Htv.) 39. A. § (2) bekezdése szerint az adót három bevételi sáv és ahhoz tartozó tételes adóalap alapján számíthassa ki és éves egyszeri adóelőleg fizetéssel teljesítse.

Az érintetteknek éves iparűzési adóbevallást is csak akkor kell benyújtani, ha a vállalkozó bevétele a sávhatárt átlépi vagy adóköteles tevékenységét a településen megszünteti. A legkisebb vállalkozók - 12 millió forint alatti bevételig - tehát mindössze 50 ezer forint adót fizetnek majd évente, a középső sáv iparűzési adója 120 ezer forint, a legmagasabb sávba tartozóké (kiskereskedő nélkül) évi 170 ezer forint lesz. Fontos azt is tudni, hogy a kisvállalkozó, aki a lényegesen egyszerűsített, megújult sávostételes adóalap-megállapítást alkalmazza, további törvény szerinti vagy önkormányzati rendeleti adómentességre, adókedvezményre, adócsökkentésre nem lesz jogosult.

Helyi iparűzési adó megfizetése Euróban vagy USA dollárban
Az adózók 2023. évben esedékes helyi iparűzési adórészt/adóelőleget/adót már euróban és amerikai dollárban is megfizethetik Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága számára. Az új szabály egyszerűsítést jelenthet azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A devizában történő befizetés lehetősége minden cég, vállalkozás számára elérhető. A devizában történő fizetést választó adózó a 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

A Magyar Államkincstár önkormányzatonként egy „HIPA deviza beszedési technikai számla" elnevezésű, forintban vezetett elszámolási számlát nyitott, amely a következő:
Önkormányzat neve: Nyíregyháza MJV Önkormányzata
Számla száma: 10044001-00336231-02120018
Számla IBAN száma: HU49 1004 4001 0033 6231 0212 0018

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a vonatkozó jogszabály értelmében az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal korábban indítani! A forintban történő fizetéshez a helyi iparűzési adószámla változatlanul él, amelyre közvetlenül is utalhatnak forintban az önkormányzatunk számlájára. Más helyi adót (pl.: építményadót, pótlékot, bírságot, idegenforgalmi adót stb.) kizárólag forintban lehet megfizetni.

További részletek www.varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon.