Házszámtábla ellenőrző akció Nyíregyházán

Nyíregyháza MJV Hatósági Főosztály Közterület-felügyelete tájékoztatja a városlakókat, hogy 2023. április 11-től az év végéig mindenre kiterjedő házszámtábla ellenőrző akciót hajt végre. Az ellenőrzés célja, hogy a város ingatlanjai a megfelelő házszámokkal legyenek ellátva, segítve ezzel a posta, a katasztrófavédelem, a rendőrség, a mentőszolgálat és minden olyan szervezet munkáját, akiknek fontos egy ingatlan gyors megtalálása.

 

 

Az ellenőrzés során a felügyelők nem csak azt vizsgálják, hogy van-e házszám az ingatlanon, hanem azt is, hogy a megfelelő szám legyen kihelyezve olyan módon ahogy arról a házszám megállapításáról és a házszám -és utcanévtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2007.(V.22.) KGY. 7.§-a rendelkezik:
Az ingatlan tulajdonosa a határozattal megállapított házszámot az útról jól látható módon, igényes kivitelben köteles feltüntetni. A házszámtáblát az ingatlan főépülete vagy egyéb épülete homlokzatán, vagy az ingatlan bejárati ajtaján, kapuján, kerítésén, beépítetlen ingatlan esetén a kerítésen vagy az ingatlan más műszaki objektumán kell elhelyezni.

Amennyiben a felügyelők nem a megfelelő állapotot találják, az a közösségi együttélés alapvető szabályainak a megszegését jelenti, amiért előszőr figyelmeztetést alkalmaznak. Az ott hagyott értesítő szelvénnyel tájékoztatják az ingatlantulajdonost a feltárt hiányosságról, szükség esetén a megfelelő házszámot is közlik, a hiba kijavítására ésszerű határidőt adnak.

Visszaellenőrzéskor, amennyiben a hiányosság továbbra is fennáll, a felügyelő 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot alkalmazhat, vagy közigazgatási, hatósági eljárást kezdeményez, amely során magánszemély esetében 200.000 Ft-ig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 2.000.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Az ingatlantulajdonosok a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/ugyintezes/cimfelulvizsgalat webcímen tájékozódhatnak az ingatlanjukhoz tartozó megállapított házszámról.

 

Nyíregyháza MJV Hatósági Főosztály Közterület-felügyelet