Megkezdte működését a Csengeri Ipari Park

A csengeri iparterületek fejlesztése érdekében Csenger Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv Terület és Településfejlesztési Operatív Programjának TOP-1.1.1- 15 jelű „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" elnevezésű kiírásra, a „Csengeri iparterületek fejlesztése" című, TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00011 azonosító számú pályázatával. Az elnyert támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100%-a, mely bruttó 764.526.487 Ft.

 

 

A beruházás részeként megépült egy 400 m2  alapterületű földszintes kialakítású, funkciója szerint logisztikai raktár csarnoképület építése, amelyben kialakításra került egy iroda- és szociális helyiségeket tartalmazó épületrész is. A logisztikai raktárépület alap közművek ellátásával víz-, elektromos- csatorna-, és gázfejlesztéssel valósult meg. A csarnoképület acél tartószerkezettel készült, beton és vasbeton pontalapokkal, szendvicspanel homlokzat burkolattal és tetőfedéssel. A szociális épületrészben férfi és női öltözők, mosdók és zuhanyozó, valamint teakonyha, étkező és iroda, közlekedő kialakításra is sor került.

A terület gázellátása, középnyomású földgázelosztó vezeték építésével valósult meg.

Az Ipari Parkban a meglévő utak mellett közvilágítási hálózat épült. A beruházás részeként bel- és külterületi utak felújítása is megvalósult. Megújult a 4924 sz. közút 1.545 m hosszon, a 49. sz. közút egy 836 m-es szakasza, valamint a Nagykárolyi út szélesítése is a Tisza utca – Bocskai utca közötti szakaszon. Megújultak a Dózsa Gy., Táncsics, Brassói és Szatmári becsatlakozó utak 30 – 30 m hosszon. A kivitelezés során közel 7.500 m2 összetöredezett, kátyús útszakasz kapott új kopóréteget.

Az infrastruktúrafejlesztést célzó beruházásokon keresztül az iparterületek alkalmassá válnak regionális, valamint országos gazdaságélénkítő hatás kifejtésére is, megvalósítva ezzel a projekt kitűzött céljait. A közművesített ipari park munkahelyteremtő képessége erőteljesen meg fogja határozni Csenger Járásban betöltött központi szerepét, fejlődését és jövőjét az elkövetkezendő évtizedekben.

A tervezett projekt az RTN Plusz Kft és a KE-VÍZ 21 zRt kivitelezésében valósult meg.

A beruházás zárórendezvényére 2023. november 27-én került sor.

Az Önkormányzat vezetősége megköszöni a lakosság türelmét és segítő hozzáállását a kivitelezés során előforduló kellemetlenségekért.