csatornázás

KÖZLEMÉNY a talajterhelési díj mértékének változásáról

Tízszeresére emelkedett a talajterhelési díj 2012. február 1-jétől, így Nyíregyházán legalább 1.800 forintot kell fizetni minden egyes elfogyasztott köbméter ivóvíz után azoknak, akiknek a fogyasztási helye nincs rákötve a kiépített szennyvízcsatornára, vagy a szennyvíz elszállítását igazoltan nem tudja számlákkal bizonyítani, illetve ha nem élvez önkormányzati díjmentességet.

A közgyűlés elfogadta a kompenzációs rendszert

A közgyűlés elfogadta a kompenzációs rendszert Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 28-án elfogadta azt a javaslatot, amelyet a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat tagjai részére, a folyékony hulladék elszállításának díjkompenzációjára, a díjkompenzáció forrásának biztosítására terjesztett elő Csabai Lászlóné polgármester.

Új közbeszerzési eljárás veszi kezdetét

 A Közbeszerzések Tanácsa nevében eljáró Közbeszerzési Döntőbizottság a „Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja – Csatornahálózati munkák a FIDIC Piros Könyve szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. 2. 3. része ellen benyújtott jogorvoslati kérelemnek részben helyt adott és ismét megsemmisítette az ajánlatkérő 1-3. részekre vonatkozó lezáró döntését.

Döntés született, megoldás viszont nem

Döntés született, megoldás viszont nemA Közbeszerzési Döntőbizottság a Közbeszerzések Tanácsa nevében a „Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja – csatornahálózati munkák a FIDIC Piros Könyve szerint” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek és az ajánlatkérő ezekre tett észrevételei alapján 2010. március 11-én meghozta a határozatát.

Terület előkészítés Kistelekiszőlőben

Terület előkészítés Kistelekiszőlőben A „Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja” csatornázási munkálatainak kezdetét, a csatornahálózat fektetésének közeledtét jelzi, hogy Kistelekiszőlőben megindultak a terület előkészítési munkák a csatornaépítéssel közvetlenül nem érintett ingatlanokon.

Feliratkozás RSS - csatornázás csatornájára