Nyírségi Szakképzés Szervezési Társaság létrehozását tervezik

Nyírségi Szakképzés Szervezési TársaságNyírségi Szakképzés Szervezési Társaság megalapítására létrejött Konzorcium elsőként 2008, januárjában, majd 2008. júniusában adta be pályázatát az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt TÁMOP-2.2.3 számú kétfordulós pályázati felhívásra.

 

 

 

 

 

A pályázati szakasz lezárását követően szeptember 12-én érkezett postai úton a támogató levél, melyben 315 míIlió forint, egyszeri, vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg a Társaság számára.

 

HJA Támogatási Szerződés aláírására 2009. február 11-én Budapesten került sor, ezzel tehát a pályázatban vállalt feladatok, tevékenységek megvalósítása megkezdődhet. A projekt - önrész biztosítása nélkül - lehetőséget ad arra, hogy a szakképzés átalakítása két év alatt megvalósuljon.

 

Nyírségi Szakképzés Szervezési Társaság

 

A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonpro~t Kft, által megvalósított projekt címe, a „TISZK rendszer továbbfefiesztése'; a Nyírségi Szakképzés Szervezési Társaság létrehozása.

A Társaság Alapítói:

- - Nyíregyház Megyei Jogú Város Önkormányzata, - - Tiszavasvári Város Önkormányzata,

- - Nagykálló Város Önkormányzata, - - Balleány Város Önkormányzata,

- - a Nyíregyházi Főiskola,

- - a Debreceni Egyetem,

- - és a Helyi Jóléti SzolgálatAlapítvány.

A Társaságnak 19 Partnerintézménye van: 16 szakközépiskola és szakiskola, 1 alapítványi iskola, a Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézete és a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara.

 

Nyírségi Szakképzés Szervezési Társaság

 

Célja az Észak-alföldi Régióban Nyíregyháza, Nagykálló, Tiszavasvári, Ibrány­, Nagyhalászi kistérségben a munkaerő-piaci helyi igényeinek kielégítése érdekében a szakképzési rendszer olyan továbbfejlesztése egységes Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozásával, amely képes a folyamatosan változó, csúcstechnológiai és munkaerő-piaci igényeket költséghatékony kielégítésére, valamint a tanulók lemorzsolódásának lényeges csökkentésére, az élethosszig tartó tanulás alapképességeinek megszerzésére.

 

Nyírségi Szakképzés Szervezési Társaság

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg - tájékoztatott hétfőn Csabai Lászlóné, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere.