Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Csengerben és a környező településeken

Csenger Város Önkormányzat bruttó 249.390.080 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül kiírt „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című felhívásra benyújtott pályázatával.
 

A „Holnap, itt fogant a mában” - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Csengerben és a környező településeken című, EFOP-3.9.2-16-2017-00036 azonosítószámú pályázat támogatási szerződés aláírására 2018. január 11-én került sor. A fejlesztés forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban, 100%-os mértékben biztosítja.

A projektet több kedvezményezett közösen valósítja meg konzorciumi együttműködésben.
Konzorciumi tagok: Szamosbecs Község Önkormányzata, Szamostatárfalva Község Önkormányzata, Szamosangyalos Község Önkormányzata, Csengerújfalu Község Önkormányzata, Ura Község Önkormányzata, Csengersima Község Önkormányzata, Komlódtótfalu Község Önkormányzata és Csengeri Gyermek és Ifjúsági Egyesület.

A megvalósítani kívánt projekt keretében egyrészt a települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzését, továbbképzését kívánjuk előmozdítani a célcsoport számára nyújtott minőségibb szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében. További cél a településeken élő gyermekek és tanulók személyiség és kompetenciafejlesztése, valamint iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása és a hátrányos helyzetű gyerekek és tanulók közneveléshez, felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása. A megvalósítandó komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés révén főként a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítását tűztük ki célul, míg a helyi és egyéni szükségletekre és adottságokra reflektáló felnőttoktatási és felnőttképzési tevékenységek megvalósításával a rossz munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező egyének elhelyezkedési esélyeit kívánjuk javítani.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. 11. 30.