Nemzetközi szállítmányozás minden szempontból személyre szabva? Ez az Europa-Road Kft.-vel mindig megoldható!

Nemzetközi szállítmányozás, mezőgazdasági, vagy bármilyen más gépszállítás, vagy csak néhány nagyobb doboznyi árura lenne szükséges a nemzetközi szállítmányozás? Mindegyik esetben érdemes megfontolni az Europa-Road Kft. ajánlatát!

 

 

Az alacsony árak mindenhol kedveltek, nincs ez másképp a nemzetközi szállítmányozás esetében sem és persze emellett a megrendelők, még színvonalas szolgáltatást is szeretnének kapni. Ez elsőre lehetetlennek hangzik, de az Europa-Road Kft. munkatársainak eltökéltsége és tapasztalata lehetővé teszi, hogy ezeknek az elvárásoknak egyszerre tudjon megfelelni, az általuk kínált nemzetközi szállítmányozás. A nemzetközi áruforgalmat tekintve leginkább raklapos szállítmányok szerepelnek a közúti nemzetközi fuvarok között, de nem csak ilyen típusú rakományok szerepelnek a cég megrendelései között, hanem képesek a túlméretes szállítás megszervezésére, vagy légiszállítmányok, továbbá tengeri és vasúti szállítmányok menedzselésére. Gyakran előforduló eset az is, hogy az előbb felsorolt szállítási típusok, egyetlen folyamat keretében, ugyanannak a szállítmánynak a továbbításában és egymás után összehangolva segédkeznek. Ezt röviden, szakmai kifejezéssel, intermodális szállítmányozásnak nevezzük. Az utóbbi két évtizedben az Europa-Road Kft. mindig elvárta alkalmazottaitól, hogy kiváló kommunikációs készséggel és magasfokú idegennyelvi ismeretekkel rendelkezzenek, ami nem csak a külföldi ügyfelekkel való kapcsolatban elengedhetetlen, hanem a nemzetközi szállítmányozás teljes folyamata során is nélkülözhetetlen. Kiemelt helyen kell említést tenni a környezet megóvásának fontosságáról, mert a nemzetközi szállítmányozás a gazdasági ágak között az egyik legnagyobb ökológia lábnyommal rendelkezik. Azonban a globalizáció hatására, már egyik gazdaság sem képes önállóan működni, ezért is nélkülözhetetlen a nemzetközi szállítmányozás. Ezért ennek az ágazatnak zavartalanul kell működni tovább, de ezt egyre hatékonyabban, a károsanyagkibocsátás és az energiafelhasználás csökkentését is megvalósítva kell tennie. Erre a jogszabályok és az Európai Unió direktívai is egyre inkább rákényszerítik, nagyon helyesen, a szállítmányozó cégeket. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez drágábbá tenné a fuvarokat, mert az energia és az eszközök hatékonyan felhasználva még a költségek csökkentésében is nagy szerepet játszik.

A megrendelők számára nagy előnyt jelent, ha saját munkájukra tudnak koncentrálni és nem kell figyelmet fordítaniuk a fuvarozás ügyes bajos dolgaira és az esetlegesen bekövetkező károk miatt nyugtalankodniuk. Ennek tudatában döntött úgy az Europa-Road Kft. vezetője évekkel ezelőtt, hogy a legmagasabb szintű szállítmányozási felelősségbiztosítás és árubiztosítás állandó fenntartásával teszi lehetővé üzletfelei anyagi érdekeinek biztonságát.

A változás és a fejlődés természetesen ezt az üzletágat sem kerüli el és mindez egyre gyorsabban történik, ezért fontos szerepet kap az alkalmazkodási képesség, mert ennek hiányában könnyű lemaradni a rendkívül kiélezett versenyben. Az állandó jól megtervezett fejlesztés megteremti az alapját a színvonal magasantartásának és ennek elérésében még az összes a fuvarok kivitelezéséhez használt eszköz kifogástalan állapota és a szakemberek felkészültsége is nagy szerepet játszik.

A messzemenőkig egyedileg, a személyek igényeihez igazított, kiváló minőségű szolgáltatás, amely az ügyfelek udvarias tájékoztatását is magában foglalja, ez az Europa-Road Kft.-nél cégspecifikus tulajdonságnak mondható. Ehhez arra is szükség van, hogy rutinos szakembereik az ügyfelekkel történő megbeszélések során minden lényeges, a szállítást befolyásoló tényezőre kitérjenek, ezzel kiküszöbölve a szállítmányozás sikeres véghezvitelét akadályozó eshetőségeket. Ez egyben arra is lehetőséget ad, hogy kedvező és egyéni ajánlattal lepjék meg a leendő megrendelőket és különösképpen a visszatérő ügyfeleket. A kapcsolattartás lényeges eleme a fuvarozásnak, mert ezzel biztosítható, hogy a megbízók részéről felmerülő kérdések, választ és a szállítással kapcsolatban előálló problémák, megoldást nyerjenek. Az átláthatóságot és az ügyfelek érdekeit a középpontba helyező ügyvitel jegyében, a szállítás igényének felmerülésétől egészen a szállítmányozási folyamat lezárultáig kell, hogy rendszeresen megtörténjen az elvárt tájékoztatás, annak érdekében, hogy a megrendelők tisztában legyenek a szállítmány állapotával és az előrelátható érkezesi időponttal.

A nemzetközi szállítmányozás nagyrésze az Europa-Road Kft.- nél is raklapos szállítások formájában történik, ám ezen kívül nem kevésbé tapasztaltak túlméretes szállítás, valamint gépszállítás feladatának megoldásában. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy traktorok, kombájnok, vagy ezeke kiegészítői; eke, borona, kerülnek a trélerre, de a mezőgazdasági gépeken kívül olyan munkagépek szállításában is gyakorlottak, mint egy exkavátor, vagy dózer, esetleg úthenger. Ez a típusú szállítás gyakran szerepel a megrendeléseik között, az aktuális évszakoktól függetlenül, bár télen valamivel ritkábban kerül rá sor, ennek ellenére a területen különösen jártas szakembereik állandóan készen állnak a következő fuvar kifogástalan kivitelezésére. A gépszállítás fontos helyzete ellenére, nem képezi az egyetlen területet a raklapos szállítás mellett, amiben a cég segítséget tud nyújtani, így lehetőség van temperált és ömlesztett áruk, valamint gabonaszállítás megrendelésére is. A raklapos szállítmányok esetében legtöbbször lehetőség van részrakományok fogadására, így gazdaságosan oldható meg kisebb tételek útja anélkül, hogy egy teljes kamion díjának megfizetése lenne szükséges. Ezt a cég szakemberei mindig igyekeznek a szállítási időpontok és a lerakodási helyek figyelembevételével optimálisan megszervezni.

Németország, Olaszország, Franciaország és közelségéből adódóan is Ausztria tartozik, azok köze az országok közé, amelyekkel a nemzetközi szállítmányozás nagy része zajlik, legalább is ami az Europa-Road Kft.-t illeti. Ezalatt nem arra kell gondolni, hogy csak az ezekkel az országokkal kereskedő cégek jelentik a cég potenciális ügyfélkörét, hanem azt, hogy ezekbe az országokba lehet a legkönnyebben részrakományos fuvarokat rendelni a forgalom nagysága miatt. Természetesen bármelyik az Európai Unió tagjaként ismert országba, illetve onnan hazánkba tervezett szállítások kivitelezése is egyszerű feladat számukra. Az EU-n kívüli országok sem szorulnak teljesen a perifériára, mert a legtöbb ilyen európai országba is tapasztaltak a nemzetközi szállítmányozás elvégzésében, leginkább Szerbiába és Ukrajnába, valamint Svájcba.

A nemzetközi szállítmányozás elvárásoknak megfelelő kivitelezése érdekében elengedhetetlen az adminisztrációs kötelezettség teljesítése, valamint a szükséges díjak rendezése az esedékesség előtt, továbbá a dokumentumok körültekintő könyvelése. A megbízható partnerek nagyon fontosak és ez különösen igaz a nemzetközi szállítmányozás eredményes kivitelezesére, kiváltképp a nem túl nagy áruforgalmat bonyolító országok esetében. Többek között a fentebb említett államokban is, úgy mint a legtöbb helyen eltérnek egymástól a szállítmányozást szabályozó rendelkezések, annak ellenére, hogy az Európai Unió kidolgozott egyfajta keretrendszert az eltérések számának és nagyságának minimalizálása érdekében. Ezért nagyon fontos, hogy a speditőrök felkészültek és naprakészek legyenek ilyen ügyekben is. Számos a szállítmányozást érintő olyan járulékos folyamat van, amelynek a megoldásában a cég tapasztalt szakemberei az Ön segítségére lehetnek, ilyenek a vámügyek intézése és a rakományok biztonságos szállításához szükséges előkészületek megtervezése is többek között. Ezen kívül, abban is tudnak tanácsot adni, hogy mikorra érdemes a szállítmányokat ütemezni a kedvező árakért, már ha ez opcionális.

A cég elkötelezett aziránt, hogy az ügyfelek számára kivétel nélkül magas színvonalú és személyre szabott szolgáltatást nyújtson anélkül, hogy a kisebb megbízásokat adó ügyfelek hátrányba kerülnének a többiekkel szemben.

Az Europa-Road Kft. szívesen teljesíti magánszemélyek megrendelését, akár kisebb, egy raklap terjedelmű, magánjellegű rakományok esetében is. Nem vitás, hogy a nemzetközi szállítmányozás teljes egészében komoly és állandó felkészültséget vár el a fuvarszervezőktől, mivel nem minden útvonal felel meg a gazdaságosság és biztonság követelményeinek és ezt pillanatról pillanatra ellenőrizniük kell.

Az Europa-Road Kft. szolgáltatásait választva, bizonyosak lehetnek abban Önök is, hogy a fent leírt komoly elvárásoknak teljes mértékben megfelelően lesz kivitelezve a megrendelt nemzetközi szállítmányozás!

 

Europa-Road Kft.

Web: https://europa-road.eu/