Új eljárások az onkológiai diagnosztikában és terápiában

Mindenki által ismert tény, hogy a magyar lakosság egészségi állapota rendkívül rossz. A megbetegedési és halálozási statisztikákban a daganatos betegségek előkelő helyet foglalnak el. Elszomorítóak azok az adatok is, miszerint az európai országok között hazánk első helyezett több onkológiai megbetegedést illetően.

 

Napjainkra az onkológia az orvostudomány egyik leggyorsabban fejlődő szakterületévé vált. Az elmúlt években a daganatos betegségek diagnosztikájában és terápiájában számos jelentős előrelépés történt. Az onkológia különböző diagnosztikai (képalkotó, labor, molekuláris patológia) és terápiás (sebészi, kemoterápia, sugárkezelés) módozatainak az utóbbi időben tapasztalt rendkívül gyors fejlődése minden képzeletet túlszárnyalt.

Nyíregyháza Jósa András Kórház

A daganat sok száz megbetegedést ölel fel, amelyeknek diagnosztizálása és kezelése során több rendelkezésünkre álló lehetőségből kell választanunk. Mindezen tények is alátámasztják, hogy napjainkban már az eddigieknél sokkal korszerűbb sugárkezelési és célzott terápiás eljárások állnak a rendelkezésünkre. A rossz választás vagy a választás lehetőségének hiánya legtöbbször beláthatatlan következményekkel jár mind a betegre, mind pedig a társadalomra nézve.

A fentiekből is nyilvánvaló, hogy az onkológia naprakész műveléséhez az orvostudomány legkülönbözőbb szakterületeinek módszereire, ismeretanyagára van szükség. A beteg daganatának pontos tumorbiológiai jellemzéséhez, korszerű kezelésének megválasztásához, rehabilitációjához, esetleges palliatív terápiájához nagyon sokféle, állandóan megújuló és bővülő eszközparkra, műszerre, módszerre, technológiára van szükség, és olyan – különböző szinten, speciálisan képzett – multidiszciplináris szakszemélyzetre, amely ki tudja választani a lehetőségekből a legmegfelelőbbet, és azt alkalmazni is tudja.

Nyíregyháza Jósa András Kórház

Az ismeretanyag állandó bővülése speciális továbbképzési rendszert is igényel, amely a daganatos betegek ellátásában szerepet játszó valamennyi szakember számára lehetővé teszi a sokszintű ismeretek birtoklását. Ugyanis csak ezen ismeretanyaggal rendelkezve válik lehetővé megtervezni és elvégezni azt a kombinált kezelést, amely a sebészeti, a sugár-, a kemoterápiás, a hormon-, és a célzott biológiai kezelések rendelkezésre álló tárházából a beteg számára a legkedvezőbb. A sikeresen kialakított onkológiai stratégia eredményeképpen a daganatos megbetegedés krónikussá válhat, azaz meggyógyítani még nem lehet, de kordában tartani igen.

Köztudott, hogy a különböző lokalizációjú daganatok vizsgálatára alkalmas módszerek (hagyományos rtg, ultrahang, CT, MRI, izotópdiagnosztika, PET-CT) információértéke más és más. Az onkológia diagnosztika eszköztárában a PET-CT diagnosztika hazánkban bár néhány éve jelent meg, mára már elfogadott módszerré vált. Jelentős állomása volt ennek a 2008. április 10-én megrendezésre kerülő Országos PET-CT Konszenzus Konferencia az Országos Onkológiai Intézetben, ahol 57 regionális onkológiai, önkormányzati vagy állami tulajdonú onkológiai, neuroonkológiai, egyetemi onkológiai központ járult hozzá a konferencia sikeréhez, többek között a Jósa András Oktató Kórház is. Itt került megtárgyalásra és elfogadásra az a PET-CT indikációs lista, amelynek felülvizsgálata, módosítása, a módszer egységes alkalmazása, protokollokba illesztése, valamint a beutalási rend kialakítása mára már gyakorlattá vált.

Nyíregyháza Jósa András Kórház

Napjainkban az onkológia legnagyobb kihívása és prioritása Európában az onkológiai centrumok hálózatának a létrehozása. Csakis a jól felszerelt központok képesek magas színvonalú multidiszciplináris diagnosztikai, terápiás, kutatási és oktatási tevékenységre. Kórházunk jelentős fejlesztés előtt áll, amelyen belül a kor színvonalához mérten az onkológiai is megújulásra vár.

Mindezen előzmények tükrében az Onkoradiológiai Osztály a Jósa András Oktató Kórházban 2009. február 20-án szeretné megrendezni szakmai fórumát „Új eljárások az onkológiai diagnosztikában és terápiában" címmel. A rendezvényre neves szakembereket kívánunk meghívni nemcsak Magyarországról, hanem külföldről is. Az előadásokon szó lesz a PET-CT alapjairól és indikációiról az onkológiában; az emlődaganatok PET-vizsgálatáról; valamint PET-CT-vel vizsgált onkológiai esetek bemutatására is sor kerül. A diagnosztikai eljárást követő blokk a legmodernebb sugárterápiás eljárások fizikai, dozimetriai és klinikai alapjaival foglalkozik, bemutatva a hazai és külföldi alkalmazási lehetőségeket is.
Szakmai rendezvényünkkel nem titkolt célunk megismertetni a jelenlevőket a képalkotó diagnosztika és terápia rendkívüli fejlődésének köszönhetően kialakulóban lévő teljesen új onkológiai gyógyászattal. Ennek megteremtése nagy kihívás nemcsak Magyarországon, hanem az Európai Unióban is.