Pályázati felhívás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil szervezetek számára

Pályázati felhívás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil szervezetek számára Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság, valamint az Inspi-Ráció Egyesület pályázatot hirdet - a Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.5.3/08/2 keretében – Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil szervezetek szervezetfejlesztési támogatására.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 

 A pályázat célja
A formalizált civil szervezetek (továbbiakban: civil szervezetek) komplex szervezeti fejlesztése, megerősítése, működésének stabilizálása, illetve ezáltal képessé tétele a hazai és nemzetközi fejlesztési programokban való aktív részvételre.
 
A pályázat tartalma:
A civil szervezetek strukturális adottságaihoz igazodó, alkalmazkodó-képességüket, hatékonyságukat és fenntarthatóságukat javító komplex szervezetfejlesztési szolgáltatások nyújtása.
 
Pályázatot nyújthatnak be:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében bejegyzett
·        Egyesületek (KSH 52)
·        Egyéb alapítványok (KSH 569)
 
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot a "Szervezetfejlesztési pályázati adatlap" kitöltésével lehet benyújtani. Az adatlap letölthető az alábbi honlapokról:
 
A támogatás formája
A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli szervezetfejlesztési szolgáltatásban részesül. A kiválasztott szervezet nem pénzbeni és nem tárgyi eszköz-támogatásban részesül, hanem a szervezet fejlesztési igényéhez igazodó szolgáltatási csomagot biztosítunk részére.
 
A támogatás mértéke:
A támogatás mértéke a szervezetek valós szükségleteihez, igényeihez igazodva kerül meghatározásra a tanácsadói fórum által. A szervezetfejlesztési szolgáltatás értéke szervezetenként 400.000 Ft és 1.400.000 Ft között alakul, melyet a TÁMOP 5.5.3 -08/02 -2008-0029 számú projekt keretén belül az ESZA Kht. finanszíroz, így a szervezetek számára térítésmentes.
Támogatható pályázatok várható száma
Megyei szinten 30 db szervezet nyer szervezetfejlesztési támogatást.
 
Beadási határidő: FOLYAMATOS 2009. szeptember 25-ig.
A beadás helye
A Szervezetfejlesztési pályázati adatlapot az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság részére kell eljuttatni:
·        elektronikus formában az alábbi e-mail címre: nyirsegicivilhaz@enyft.hu, vagy
·        faxon az alábbi számra: 42/402-115, vagy
·        levélben: 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6.
(csak egy formában kell elküldeni!!!)
 
A pályázattal kapcsolatos további információk
A pályázatról és a szervezetfejlesztésről további információk találhatók az alábbi honlapokon, illetve kérhetők az alábbi e-mailes és telefonos elérhetőségeken:
Szakmai vezető (szervezetfejlesztéssel kapcsolatos szakmai kérdések): Vágvölgyi Gusztáv 42/789-191, 20/9750-171, ire.pablo@chello.hu
Szakmai koordinátor (elsősorban adminisztratív és szervezési jellegű kérdések): Paliczné Pelenczei Szilvia 42/509-116, nyirsegicivilhaz@enyft.hu
 
 
A kiválasztás során az alábbi szempontokat fogjuk figyelembe venni:
ˇ         Aktivitás, tevékenység mennyisége, min. egy megvalósított pályázat
ˇ         Igény, sürgősség érzés a változásra
ˇ         A szervezetfejlesztési folyamatban való részvételi hajlandóság, kapacitás
ˇ         Hazai és EU-s pályázatokban való részvételi hajlandóság
ˇ         Tagságán kívül másnak is szolgáltat
 
A pályázat elbírálásának folyamata:
Minden jelentkezővel telefonon felvesszük a kapcsolatot. A beszélgetés és a beküldött adatlap alapján választjuk ki azokat a szervezetek, akikkel személyes találkozóra is sor kerül (monitorozás). A beküldött adatlap, a monitor jelentés, és a monitorozást végző tanácsadó javaslata alapján a tanácsadói kör választja ki a szervezetfejlesztésre kerülő szervezeteket.
 
A kiválasztott szervezeteknek várhatóan 2009. október 16-17-én nyitó tréninget tartunk, majd ezután indul a fejlesztési folyamat.
 
A pályázat megvalósítása:
Amennyiben a szervezet kiválasztásra kerül, két tanácsadó segítségével indul el a szervezetfejlesztési folyamat a szervezeti diagnózis készítésével. Ez alapján kerül meghatározásra, hogy az adott szervezetnek milyen típusú, tartalmú és mértékű fejlesztési folyamatra van szüksége. Ez alapján kerül aláírásra a projektszerződés. A fejlesztési folyamat 2 részből áll; a saját szervezetben zajló folyamatból, és a más szervezetekkel közösen tartott műhelymunkákból és képzésekből.
 
Mire van szükség a szervezetek részéről a pályázat sikeres megvalósításához?
ˇ         Elhatározásra a változáshoz, változtatáshoz.
ˇ         Nyitottságra és befogadásra a fejlesztői módszerekkel kapcsolatban.
ˇ         Időre. A szervezet nagyságától és igényétől függően ez a fejlesztés max. 18 hónapja alatt 10-34 nap között változhat, attól függően, hogy a tematikus műhelymunkákon és képzéseken milyen mértékben vesz részt.
ˇ        Kitartásra, hogy az elhatározott feladatokat végrehajtsák, és türelemre, hogy az eredményét várják.