Pályázatok szociálisan rászorulók részére

Pályázatok szociálisan rászorulók részére A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a 2010 évi pályázati lehetőségei; nyugdíjasok, fogyatékossággal élők, több gyermeket nevelő munkavállalók és szakiskolai tanulók részére.

A pályázati adatlap benyújtásának időszaka:

2009.december 1. - 2010. január 31.

 

 

 

Bővebb információt találhat a: 

  •  http://www.udulesicsekk.hu oldalon a pályázatok fülben.
  • Tourinform Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
    4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 6.   42/504-647

Ezüst nyár

 

pályázat NYUGDÍJASOK részére

Pályázók köre:

azon belföldi illetőségű nyugellátásban részesülő, 62. életévét betöltött

(pályázat benyújtásának időpontjában) személy, akinek havi teljes összegű

ellátása nem haladja meg a 80 000 Ft-ot, és más jövedelemmel nem

rendelkezik.

Az adatlap letölthető a:

http://www.mnua.hu/pdf/UCS_palyazati_tajekoztato_WEB_2010_ezust_nyar.pdf 

Esély a pihenésre

pályázat FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK részére

Pályázók köre:

azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött fogyatékossággal élő személy, aki:

– fogyatékossági támogatásban, és/vagy vakok személyi járadékában, és/vagy

magasabb összegű családi pótlékban részesül 2009. évben és

– havi teljes összegű ellátása és a pályázat beadását megelőző hónapban szerzett

jövedelme együttesen nem haladja meg a nettó 80 000 Ft-ot.

Megjegyzés: A fogyatékossággal élő személyek – esetleges – kiegészítő

tevékenységből származó jövedelme, illetve a foglalkoztató intézményben elszámolt

nettó havi keresete nem kizáró ok, amennyiben az ellátások és a jövedelmek

együttes összege sem haladja meg a nettó 80 000 Ft összegű értékhatárt.

Az adatlap letölthető a:

 

http://www.mnua.hu/pdf/UCS_palyazati_tajekoztato_WEB_2010_esely.pdf 

Szolidaritás

pályázat TÖBB GYERMEKET NEVELŐ MUNKAVÁLLALÓK részére

Pályázók köre:

azon belföldi illetőségű munkavállaló:

– aki a pályázat beadását megelőző hónapban teljes munkaidős

munkaviszonnyal rendelkezett, továbbá

– akinek a pályázat beadását megelőző havi járulékalapot képező bruttó

keresete nem haladta meg a 130 000 Ft-ot és más jövedelemmel nem

rendelkezik, valamint

– aki kettő vagy több gyermeket (a pályázat benyújtásának napjáig 18.

életévét be nem töltött gyermek) nevel saját háztartásában.

Az adatlap letölthető a:

http://www.mnua.hu/pdf/UCS_palyazati_tajekoztato_WEB_2010_szolidaritas.pdf 

Vakációs program

 

pályázat SZAKISKOLAI TANULÓK részére

Pályázók köre:

Szakiskola valamint szakiskolai tanulók érdekében tevékenykedő civil szervezet.

Kedvezményezettek köre: Szakiskola nappali tagozatos tanulói.

Az adatlap letölthető a:

http://www.mnua.hu/pdf/UCS_palyazati_tajekoztato_WEB_2010_vakacio.pdf