Komplex fejlesztés Porcsalmán

 Révbe ér a Szociális Szolgáltató Központ átfogó fejlesztése Porcsalmán. A projekt a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében, 115.818.125 forint beruházással valósul meg, melynek a kistérségi fejlesztésen kívül a lakosság számára nyújtott szolgáltatások további bővítése is célja.

 Bár a „Szociális szolgáltatások komplex fejlesztése a porcsalmai Szociális Szolgáltató Központ ellátási körzetében” (TIOP-3.5.1-09/1-2009-0003) pályázat előkészítési fázisában és az első körös pályázásban akadtak buktatók, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatású projekt mégis sikeresen halad.

 

Az ajánlati felhívás módosítása és a projekt átütemezése után a megismételt közbeszerzési eljárás eredményes lett. A helyi önkormányzat saját erőit mozgósítva bevállalta azokat a munkákat, amelyeket el tud végezni, így a vállalkozói szerződés megkötése után 2011. április 28-án elkezdődhetett az építkezés.

 

Kicserélik a Szociális Szolgáltató Központ épületének tetőhéjazatát, felújítják és kibővítik a konyha épületet, valamint a régi magtár épület átépítésével, és egy közel 400 m2-es új épület kialakításával egy új, korszerűbb komplexum ad otthont majd az új szociális alapszolgáltatásoknak.

 

Az intézmény működési, engedélyezési eljáráshoz szükséges szakmai programhoz a kistérség tizenegy településén kérdőíves felmérés készült a támogató szolgáltatásban, az idősek nappali ellátásában, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, valamint a közgyógyellátásra jogosult háztartásokban. A mintegy 400 értékelhető kérdőív feldolgozása és elemzése megtörtént, mely alapja lesz az intézményben folyó szakmai program elkészítésének.

 

A komplex fejlesztésnek része az eszközbeszerzés is. A már működő ellátási formák esetében ahol hiány volt, vagy ahol cserére volt szükség, ott új eszközöket kapott az intézmény. A projektnek köszönhetően bevezetendő fogyatékkal élők és demens idősek nappali ellátása az épület kialakítása után kap új eszközöket és bútorzatot.

 

A projekt kötelező  eleme az intézmény dolgozóinak képzése is, akik közül 50 fő csapatépítő tréningen vett részt az év első felében.

 

A projekt elemeinek köszönhetően 100%-os támogatásból valósul meg a szociális szolgáltatások komplex fejlesztése a porcsalmai mikrokörzetben.