Adományt kapott a Móricz Zsigmond Könyvtár

Fehér Gábor tanár-író értékes kézirataiból, jegyzeteiből álló digitális hagyatékkal gazdagodott a Móricz Zsigmond könyvtár Helyismereti Különgyűjteménye a Könyvtárosok Világnapján. 

 

 
A hagyatékot Prof. Dr. Sebestyén György, Fehér Gábor leszármazottja, a hagyaték gondozója adta át Dr. Kührner Éva könyvtárigazgatónak.
 
Nem csak az adomány, de az adományozás dátuma is különleges, a Könyvtárosok Világnapjához kötődik. A világnap célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét a könyvtárak és könyvtárosok által nyújtott értékekre, amely idén Nyíregyházán egy értékes irodalmi, kortörténeti kincs hozzáférhetővé tételével valósul meg. Érdekesség, hogy maga az adományozó is könyvtáros, az ELTE Könyvtár és Informatikatudományi Intézetének tanszékvezetője.
 
Fehér Gábor 1893. április 27-én született Hajdúszoboszlón, 1941. december 1-jén hunyt el Nyíregyházán. Rövidre szabott életéből 22 évet töltött városunkban, 1919-től a Zrínyi Ilona Gimnázium jogelődjének, az Evangélikus Leánygimnáziumnak elismert tanáraként. Dr. Margócsy József, irodalomtörténész így nyilatkozott róla: „Fehér Gábor, mint tanár birtokában volt annak a titoknak, amelynek segítségével élvezetessé és érthetővé tudta tenni tanítványai számára az irodalmat.”
 
A széleskörű műveltséggel bíró tanár rendkívül színes publikálási tevékenysége Nyíregyházához köthető, amelynek tárgyi emlékei - digitalizált formában - mostantól a nyíregyházi könyvtár Helyismereti Különgyűjteményét gazdagítják.
 
A nyíregyházi könyvtár Fehér Gábort „helyi szerzőként”  tartja számon, műveit és a róla szóló irodalmat teljességre törekvően gyűjtik. Nyíregyházán utcanév, az Északi temetőben a család síremléke, a jogutód Zrínyi Ilona Gimnáziumban emléktábla emlékeztet rá, amelynél a mai napon, 13.00 órakor helyezik el az emlékezés koszorúit.
 
A Könyvtárosok Világnapja alkalmából a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Szervezete évről-évre díjat adományoz a könyvtári kultúra és szolgáltatás korszerűsítésében és továbbfejlesztésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó  aktív könyvtárosnak. 2013-ban a „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Könyvtári Kultúrájáért” –díjat a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár munkatársa, Ignácz Lászlóné gyermekkönyvtáros kapja.
 
A könyvtár is ad ajándékot a Könyvtárosok Világnapján: a mai napon ingyenes a beiratkozás és a tagság hosszabbítás a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban és fiókkönyvtáraiban, illetve akik ezen a napon hozzák vissza késedelmes vagy lejárt kölcsönzési idejű könyveiket, nem kell késedelmi díjat fizetniük.