Csapadékvíz-elvezető hálózat épült Nagykállóban

Nagykálló Város Önkormányzata 338.205.069 forint Európai Uniós támogatást nyert a „Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések Nagykállóban” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A beruházásból a város területén megtörtént a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, illetve a meglévő rendszer felújítása több, mint 20 utcában. 

A meglévő rendszer állapota leromlott volt, a zárt csatornák feliszapolódtak, eltömődtek, a meglévő földmedrű csatornák nagy része feltöltődött, tönkrement, a főgyűjtők vízszállító képessége már nem volt megfelelő, így nem volt képes garantálni a mértékadó csapadékvizek biztonságos levezetését a belterületekről. A település egyes részein egyáltalán nem volt kiépítve csapadékvíz-elvezető rendszer. Szükségessé vált tehát a meglévő belvízelvezető rendszer fejlesztése mind műszaki színvonal szempontjából, mind kapacitását tekintve, valamint a vízelvezető rendszerrel nem rendelkező utcákon a hálózat kiépítése.
 
A projekt célja volt a település fennmaradt bel- és csapadékvíz elvezetési problémák szempontjából kritikus területeinek belvízelvezetése, a területre hulló csapadékvíz rendezett elvezetése, a lakóterület védelme, ezzel a vízrendezés II. ütemének megvalósítása. 
 
A projekt keretében a Debreceni, Somogyi Béla, Bercsényi, Mártírok, Rózsa, Akácos, Tavasz, Sport, Szakolyi, Csokonai, Fintortagi, Kisbalkányi, Kiskút, Kállai É. és Kisharangodi utcákban, a Korányi F., Simonyi utcában és a 3008. hrsz- úton, valamint a Béke, Sport u.-Sport közben új csapadékvíz elvezető csatornahálózat építése, valamint a meglévő csatornák rekonstrukciója, szelvénybővítése valósult meg. A hálózat alkalmas arra, hogy megfelelő biztonságot nyújtson az ott élőknek. A beruházásban összesen 8066 folyóméter hosszú csapadékvíz-elvezető rendszer épült meg. 
 
A projekt zárásának határideje: 2014. január 23.
 
Kedvezményezett: 
Nagykálló Város Önkormányzata
4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.