Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Kállósemjén Nagyközségben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2017 szeptemberében 146,4 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati kiíráson. A projekt keretében az iskola épületének komplex energetikai korszerűsítése valósult meg.

 

 

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata a jelenlegi gazdasági helyzetben igyekszik havi kiadásait a lehető legkisebbre csökkenteni. Az intézmények fenntartása jelentős terhet ró a költségvetésre, kiváltképp a téli időszakban. Ennek oka főleg az épületek rossz energetikai adottságaiból adódik. A település a havi kiadásait igyekezett jelen projekt keretein belül is csökkenteni. A projekt során a Kölcsey u. 2. szám alatt található általános iskola épülete került korszerűsítésre. Hőszigetelés, nyílászárócsere és fűtéskorszerűsítés valósult meg valamint megújuló energia felhasználási (napkollektor rendszer) beruházás történt.

A település elkötelezett a megújuló energiaforrások hasznosításának propagálásában és lehetőségeihez mérten kiveszi részét a környezettudatos megoldások alkalmazásában. Jelen beruházás is törekedett a zöld energia kiaknázására, hiszen hőszigetelési, nyílászáró- és fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos energiahatékonysági fejlesztés és napkollektor rendszer kivitelezés is történt a projekt keretében.

A projekt célját elérte, hogy összhangban az eu-s és a hazai energiapolitikával, a lehetőségekhez mérten a környezeti szempontokat érvényesítse a gazdasági fejlődésben.

További információ kérhető:
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata
4324 Kállósemjén, Kossuth út 112.
42/255-423
polgarmester@kallosemjen.hu