Mustárház Oltalom Szeretetszolgálat

 Mustárház Oltalom Szeretetszolgálat Lezárult a Mustárház és az Új Európa Alapítvány KÖSZ! programjának „Segítve tanuljunk, segítve tapasztaljunk III! ” című projektje, amelyet immár harmadik alkalommal szerveztünk meg 2018-ban. Hagyományainkhoz hűen ezúttal is az iskolai közösségi szolgálat keretein belül az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium fiataljai vettek részt a projektben. Szakmai segítséget az Oltalom Szeretetszolgálat és a Periféria Egyesület szakemberei nyújtottak. 

 

 

A projekt előzménye: Nyíregyháza városában is vannak olyanok, akik nehéz helyzetükből adódóan elveszítették biztos megélhetésüket, lakhatásukat, így arra kényszerültek, hogy az utcán éljék mindennapjaikat. Ezért a Mustárház fontos feladatának tekintette azt, hogy a városban lakó és tanuló diákok megismerkedjenek egy olyan területtel, ami nem biztos, hogy a fiatalok hétköznapjaikban is jelen van. A hajléktalanokon való segítés célja, hogy érzékenyebbé váljanak embertársaik iránt a fiatalok, fejlődjön empatikus készségük, ismerjék meg önmaguk és társaik szociális hozzáállását a témához. A projekt célja a hajléktalansággal kapcsolatos előítéletek lebontása, valamint a közösségi gyűjtésnek, mint forrásteremtésnek és szolidaritási gyakorlatnak a tesztelése a szociális ellátásban.

 

Mustárház Oltalom SzeretetszolgálatA projekt első lépése volt ezúttal is, hogy a fiatalok megfelelő felkészítő érzékenyítő előadásokon vehettek részt, hiszen több olyan önkéntes gyerek volt, akik a korábbi projektekben nem vettek részt, viszont az elmúlt évek tapasztalatai után, ők is segíteni szerettek volna embertársaikon. Az érzékenyítés keretein belül pedig közelebbről is megismerkedhettek az intézményesített keretek között működő hajléktalan segítéssel. A pályázat során elnyert összeg lehetőséget biztosított arra, hogy olyan dolgokat lehetett megvásárolni, amivel a nehéz helyzetben élők mindennapi élethelyzetét könnyítethettük meg, mint például tisztálkodó szerek, tartós élelmiszerek beszerzése, a krízis időszakban pedig meleg ital biztosítása.

A megvásárolt élelem eljuttatása és az átadása során is jelen voltak az iskolai közösségi szolgálat fiataljai, akik azáltal, hogy segíthettek, néhány szó erejéig megállhattak egy percre ezekkel az emberekkel beszélgetni és megismerhették élettörténetüket, sorsukat.

 

Mustárház Oltalom SzeretetszolgálatA projekt részét képezte, hogy a fiatalok ruhagyűjtési akciót is szerveztek, az összegyűlt ruhákat pedig eljuttatták a támogató szervezetekhez, akiknek segítségével jutott el az adomány a megfelelő helyre a megfelelő személyekhez. Fontosnak tartottuk, hogy a fiatalok azokat a tapasztalatokat, hatásokat és érzéseket, amiket a projekt ideje alatt szereztek meg tudják beszélni szakemberekkel, elmondhassák, hogy milyen érzés volt segíteni, mit váltottak ki belőlük ezek az emberek és mennyire tartják szükségesnek, hogy ezzel a problémával később is foglalkozzanak.

 

A program elsődleges célja, hogy utcán élő hajléktalan embereken segítsenek a fiatalok, különböző módon, különböző eszközökkel, másodlagos cél pedig, hogy a fiatalok saját korcsoportjukban is tudatosítsák, hogy ez egy élő, létező probléma, ami az ő segítségükkel, ha nem is orvosolható, de olyan segítséget tudnak nyújtani, amivel fejlődhet empatikus készségük és érzékenyebbé tudnak válni mind embertársaikkal, mind a társadalmi problémák felé.