Óvodai tornaszoba került kialakításra a Nyírbélteki Gyöngyszem Óvoda Ömbölyi Tagintézményében

A TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00044 azonosítószámú projekt célja óvodai tornaszoba kialakítása a Nyírbélteki Gyöngyszem Óvoda Ömbölyi Tagintézményében. A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatása fedezte. A projekt összköltsége: 57,84 millió forint európai uniós támogatás, mely vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

 

 

Az 57,84 millió forint európiai uniós támogatás segítségével a meglévő óvoda egy új épületrésszel egészült ki, melynek nettó alapterülete 113,24 nm. Itt kapott helyet a korszerűen kialakított tornaszoba, az új orvosi szoba, szertár, egy logopédiai foglalkoztató szoba, valamint a szükséges szociális helyiségek és egy általános célú iroda is. A beruházás eredményeként megvalósuló létesítmény kulcsfontosságú változást eredményezett mind az óvodai dolgozók, mind az óvodás gyermekek, tágabb értelemben véve pedig a település teljes lakosságának mindennapos életében. A fejlesztés hatására csökkent a településen élő gyermekek hátrányos helyzete,  javult a térség esélyegyenlőségi, nem utolsó sorban a gyermekek fizikai és mentális állapota. A fejlesztés hozzájárult az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtéséhez, biztosítva ezzel a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségét Ömböly település lakosainak számára. A projekt keretében eszközbezserzésre is sor került.

A projekt megvalósításának kezdő dátuma: 2017. december 22. napja.
A projekt kivitelezésének záró dátuma: 2018. december 20. napja.

A beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-1.4.1-15 „A foglalkozás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című európai uniós pályázat keretében valósult meg.