Sikeresen megvalósított EFOP pályázat Beregdarócon

A Szirom Alapítvány 25 millió Forint 100%-os vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatásával. A projekt során célunk volt a generációk összehozása, a szolidaritás erősítése, egymás segítésének kialakítása, a társadalmi felelősségvállalás fejlesztése, az önkéntesség elterjesztése Beregdaróc településen.

 

 

Az EFOP-1.3.5-16-2016-00376 azonosító számú, „Daróci összefogás” című projekt a Szirom Alapítvány révén valósult meg az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatásával Beregdaróc településen 2017.03.01. -2020.03.01 között. A projekt során célunk a generációk összehozása, a szolidaritás erősítése, egymás segítésének kialakítása, a társadalmi felelősségvállalás fejlesztése, az önkéntesség elterjesztése Beregdaróc településen.

A 25 milliós támogatás segítségével a szervezett események, programok száma 75 db, aktív regisztrációval rendelkező helyi közösségek száma: 2 db. A projekt során 5 000 főt vontunk be rendezvényeinkbe.

Számos rendezvényt, eseményt és programot valósítottunk meg, melyek közül a legsikeresebbek az alábbiak voltak: Sportnap, Egészségnap, Családi Nap, Húsvétváró esemény, Karácsonyi ünnepség, Környezetvédelmi Nap, „Rendezzük Településünket” és „Tiszta udvar” Gasztronómia nap, Ifjúsági hagyományőrző. Önkéntes tevékenységre való felkészítő és Csapatépítő, esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági tréningre került sor.  A Széchenyi 2020 program keretén belül Ifjúsági és Nyugdíjas klub jött létre, amelyek rendszeresen tartottak klubfoglalkozást és vettek rész a programokban.

A megrendezett programok eredményeként Beregdarócon a lakosság társadalmi szerepvállalása megnőtt, önkéntességre való hajlam erősödött. Az elvárt eredményeken túl a rendezvényekbe bevont lakosok a projekt zárását követően is tervezik bizonyos programok, tevékenységek folytatását, önálló megvalósítását.