Sikeresen megvalósított EFOP pályázat Nyírbogáton

Az „Egy jobb Életért” Egyesület sikeresen megvalósította az EFOP-1.3.5-16-2016-00434 azonosító számú, Generációk közösen Nyírbogáton című pályázatot. Az Európai Uniós forrásból származó vissza nem terítendő támogatás összege 25 millió forint. A projekt során célunk volt a generációk összehozása, a szolidaritás erősítése, egymás segítésének kialakítása, a társadalmi felelősségvállalás fejlesztése, az önkéntesség elterjesztése Nyírbogát településen.

 

 

 

Az „Egy jobb Életért” Egyesület sikeresen valósította meg 2017.03.20- 2020.03.20. között az EFOP-1.3.5-16-2016-00434 azonosító számú, Generációk közösen Nyírbogáton című pályázatot. A projekt célja, hogy Nyírbogát Nagyközség területén olyan programok jöjjenek létre, amelyek hozzásegítik a lakosságot társadalmi jelenlétük növeléséhez, közösségformáló szerepük megerősítéséhez.

A projekt keretében szervezett események, programok száma 75 db, aktív regisztrációval rendelkező helyi közösségek száma: 2 db, valamint a projekt keretében elért kontaktusok száma elérte az 5 070 főt.

Az alábbi programok valósultak meg: Sportnap, Egészségnap, Családi Nap, Húsvétváró ünnepség, Karácsonyi rendezvény, Idősek napja, Pünkösdi esemény, Környezetvédelmi Nap, „Rendezzük Településünket” és „Tiszta udvar, rendes ház” Gasztronómia nap, Ifjúsági hagyományőrző nap került megrendezésre. Önkéntes tevékenységre való felkészítő és Csapatépítő, esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági tréningre került sor.  A pályázat keretén belül Ifjúsági és Nyugdíjas klub jött létre, amelyek rendszeresen tartottak klubfoglalkozást és vettek rész a programokban. Önképző kör jött létre, melynek tagjai megosztották tudásukat és segítettél egymást. „Döntsünk felelősen!” felvilágosító előadássorozat valósult meg.

A megrendezett programok eredményeként Nyírbogát Nagyközség területén a lakosság társadalmi szerepvállalása megnőtt, önkéntességre való hajlam erősödött. Az elvárt eredményeken túl a rendezvényekbe bevont lakosok a projekt zárását követően is tervezik bizonyos programok, tevékenységek folytatását, önálló megvalósítását.