Sikeresen megvalósított EFOP pályázat Nyírtéten

A SZENT ANNA Karitász Egyesület sikeresen megvalósította az EFOP-1.3.5-16-2016-00458 azonosító számú,     "Közösségi gondoskodás az önkéntesség jegyében" című pályázatot. Az európai uniós forrásból származó vissza nem terítendő támogatás összege 25 millió forint. A projekt során célunk volt a generációk összehozása, a szolidaritás erősítése, egymás segítésének kialakítása, a társadalmi felelősségvállalás fejlesztése, az önkéntesség elterjesztése Nyírtét településen.

 

 

A SZENT ANNA Karitász Egyesület sikeresen valósította meg 2017.03.20- 2020.03.20. között az EFOP-1.3.5-16-2016-00458 azonosító számú, Közösségi gondoskodás az önkéntesség jegyében című pályázatot. A projekt célja, hogy Nyírtét Község területén olyan programok jöjjenek létre, amelyek hozzásegítik a lakosságot társadalmi jelenlétük növeléséhez, közösségformáló szerepük megerősítéséhez.

A projekt keretében szervezett események, programok száma 78 db, aktív regisztrációval rendelkező helyi közösségek száma: 2 db, valamint a projekt keretében a kontaktusok száma elérte az 5 070 főt.

Az alábbi programok valósultak meg: Sportnap, Egészségnap, Családi Nap, Húsvétváró ünnepség, Karácsonyi rendezvény, Környezetvédelmi Nap, „Rendezzük Településünket” és „Tiszta udvar, rendes ház” Gasztronómia nap, Ifjúsági hagyományőrző nap került megrendezésre. Önkéntes tevékenységre való felkészítő és Csapatépítő, esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági tréningre került sor.  A pályázat keretén belül Ifjúsági és Nyugdíjas klub jött létre, amelyek rendszeresen tartottak klubfoglalkozást és vettek rész a programokban. Önképző kör jött létre, melynek tagjai megosztották tudásukat és segítettél egymást. „Döntsünk felelősen!” felvilágosító előadássorozat valósult meg.

A megrendezett programok eredményeként Nyírtét Község területén a lakosság társadalmi szerepvállalása megnőtt, önkéntességre való hajlam erősödött. Az elvárt eredményeken túl a rendezvényekbe bevont lakosok a projekt zárását követően is tervezik bizonyos programok, tevékenységek folytatását, önálló megvalósítását.