Jó ütemben halad a Nyulastói csatorna rekonstrukciója

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 100 %-os, vissza nem térítendő támogatást nyert a „Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán” című pályázat megvalósítására, melynek keretében történhet meg többek között a Nyulastói csatorna rekonstrukciója is. Dr. Kovács Ferenc polgármester és Jászai Menyhért alpolgármester május 22-én személyesen ellenőrizték a munkálatok állását.

 

 

A projekt célja a belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer továbbfejlesztése, a környezetbiztonság növelése, a környezeti állapot javítása a belterületek belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése.

A Nyulastói csatorna rekonstrukciója során mederbővítés, mederburkolás, a befogadó műtárgyak kiépítése is megtörténik. Mindez a Nyírszőlős városrész Westsik Vilmos út felől érkező csapadékvizének befogadására lesz alkalmas. A kivitelező tájékoztatása szerint a jelenlegi munkafázisban a földmunkák és ágyazat építése zajlik. A mederburkoló elemek építését követően az elemek melletti mederszakasz feltöltése, tömörítése, a kapcsolódó rézsű és végleges alakító földmunkák következnek. A kivitelezés várható befejezése 2020. augusztusa. A kivitelezési költség bruttó 312 175 624 Ft.

Visszatekintés: a 338. számú főút nyíregyházi nyugati elkerülő szakaszának építésekor Nyíregyháza MJV Önkormányzata a Nyulastói csatorna egyes földmunkáit a tervezettnél korábban végezte el, annak érdekében, hogy mindkét kivitelezés akadálymentesen és többletköltség nélkül megvalósulhasson.

Ugyanezen projekt keretében folyamatban van a Csemete utca csapadékvíz elvezető hálózatának kiépítése zárt csatornával, záportározóval és nyílt árkos elvezetéssel. Ezen a helyszínen jelenleg a csapadékcsatorna építése, az aknák elhelyezése és bekötése zajlik. A kivitelezési költség bruttó 241 183 925 Ft.

 

Ugyancsak elkezdődött, és várhatóan július közepére elkészül az Igrice (VIII/1.) főfolyás Berenát utcától északra eső részének kapacitás növelése mederburkolással, és mederkotrással. Itt jelenleg földkitermelés, mederelemek lerakása, padka és rézsűburkolás folyik. A kivitelezés költsége bruttó 95 192 503 Ft.

A projekt keretében a városi csapadékvízelvezető hálózat fejlesztése a következő helyszíneken már befejeződött:
Az Alma utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója a Málna utca és a Rezeda utca között zárt csőcsatornák építésével, a szilárd útburkolatot érintő nyomvonalában sávos helyreállítással. A munkák 2019. augusztusban kezdődtek és 2020. januárban elkészültek.

A Kökény utca 75. szám környéki mélyfekvésű ingatlanok elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő építése, valamint ezen a szakaszon résfolyóka, padkafolyóka, rézsűburkolat kiépítése, járda burkolat rekonstrukciója. A munkák 2019. augusztusban kezdődtek és 2020. januárban befejeződtek.

A Kökény utca 115. környéki ingatlanok, a Kökény utca és a Nárcisz utca kereszteződési csomópont elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő és záportározó műtárgy építése. A munkák 2019. augusztusban kezdődtek és idén januárban elkészültek.

fotó: Szarka Lajos fotográfus