Bölcsőde létesítése Balkány településen

Balkány Város Önkormányzata 2016. május 23. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez a város első bölcsődéjének létesítésére, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok vezetője 332 804 178 Ft, azaz háromszázharminckettőmillió-nyolcszáznégyezer-százhetvennyolc forint összegű, vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélt.

 

 

Balkány Város Önkormányzata a 332,80 millió forint európai uniós támogatás segítségével bölcsődét alakított ki az önkormányzati tulajdonban lévő 4233 Balkány, Rákóczi utca 9. szám alatti ingatlanban. A településen nem volt elérhető a bölcsődei ellátás, ezért a projekt keretében három csoportos bölcsőde kialakítása valósult meg. A fejlesztés csökkenti a területi egyenlőtlenségeket és hozzájárul a településen a munkaerőpiaci elhelyezkedéshez a bölcsődei ellátás helyben való elérhetősége által. A beruházásnak köszönhetően a bölcsőde új ellátási formaként jelenik meg a városban, ezáltal a működtetéshez szükséges alkalmazotti létszám új munkahelyként jelentkezik a településen.

A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében Balkány Város Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.

A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00056

A szerződött támogatás összege: 332.804.178 Ft.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. június 01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. március 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.