Encsencs község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése

TOP-2.1.3-15-SB1-2016-000014 azonosítószámú projekt célja Encsencs település belterületi vízrendezés II. ütemének megvalósítása (csapadékvíz csatornák felújítása, rekonstrukciója). A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatása fedezte. A projekt összköltsége: 99,57 millió forint, mely vissza nem térítendő támoga-tásnak minősül.

 

 

A beruházás elsődleges célja Encsencs település belterületi vízrendezés II. ütemének megvalósítása  volt (csapadékvíz csatornák felújítása, rekonstrukciója).

Ezen ütemben megépítésre kerültek a település központjában lévő Fő utca és a Károlyi út csapadékvíz csatornái, valamint a Bélteki út mentesítését szolgáló csatornák. A csatornákba általánosságban FABETON szikkasztó elemek kerültek beépítésre.

A fejlesztés célja a lakóingatlanok belvízveszélyének csökkentése, az utak védelme, a csapadékvíz megfelelő színvonalú elvezetése, a megépült hálózat fokozatos rekonstrukciója volt, biztosítva hosszútávon az épített környezet csapadékvíz/belvíz elleni védettségét, megelőzve ezzel az anyagi kár keletkezését, valamint a vízelvezetőkben megálló víz baleseti és egészségügyi kockázatának felszámolását. A csapadékvíz elvezetésének fejlesztésével megvalósult a csapadékvíz helyben tartása is (nem vízzáró elvezető, szikkasztó boksz) a csapadékszegény időszak áthidalására, a környezettudatos csapadékgazdálkodás megvalósítása érdekében.

A tervezett fejlesztés mind gazdasági, mind környezeti igényeket figyelembe véve indokolt volt.

A projekt fizikai megvalósításának kezdő dátuma: 2017. november 28. napja
A projekt kivitelezésének záró dátuma: 2019. november 15. napja

A beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-2.1.3-15 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” című európai uniós pályázat keretében valósult meg.