Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Nyíregyházán

A „Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán” című projekt keretében ebben az évben több helyszínen megvalósult Nyíregyháza csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése. Dr. Kovács Ferenc polgármester november 10-én helyszíni bejáráson ellenőrizte az Igrice (VIII/1.) főfolyás kapacitás növelése során megvalósult beruházást.

 

 

 

A 100 %-os, vissza nem térítendő támogatás mellett megvalósult projekt célja a belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer továbbfejlesztése volt, ezzel együtt a környezetbiztonság növelése, a környezeti állapot javítása a belterületek belvíz-, és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése.

Az Igrice (VIII/1) főfolyás stratégiai fontosságú, hiszen a belváros és a település keleti felének vízelvezetését biztosítja. Ezen befogadók vízgyűjtőjén található a Bujtos városrész, a Malomkert, illetve Sóstógyógyfürdő Zivatar utcai térsége. A Berenát utcától északra eső rész 550 m hosszú csatornaszakaszán mederkotrási, valamint áteresz rekonstrukciós munkálatok történtek. A fejlesztéssel a csatorna visszanyerte a nyilvántartási keresztmetszetét, és az annak megfelelő vízszállító kapacitását.

A projekt keretében két ütemben megvalósult a Nyulastói csatorna rekonstrukciója is. NIF beruházásában lévő, 338. számú főút nyíregyházi nyugati elkerülő szakaszának építésével való együttműködés kapcsán, Nyíregyháza MJV Önkormányzata a Nyulastói csatorna egyes földmunkáit a tervezettnél korábban, 2018 decemberében végezte el, annak érdekében, hogy mindkét kivitelezés akadálymentesen és többletköltség nélkül megvalósulhasson. A Nyulastói csatorna rekonstrukciójának II. üteme 2020. márciusában indult, a kivitelezés során mederbővítés, mederburkolás történt. A kiépített befogadó műtárgyak segítségével a csatorna lehetséges befogadójául szolgál Nyírszőlős városrész nyugati területiről érkező csapadékvíznek.

A Csemete utca csapadékvíz elvezető hálózatának kiépítése zárt csatornával, záportározóval és nyílt árkos elvezetéssel valósult meg. A fejlesztés eredményeképpen az új hálózat kapcsolódik a korábban elkészített csapadékhálózat rekonstrukcióhoz, amely a Tünde utcán, Alma utcán, Lujza utcán és Tüzér utcán halad keresztül.

A projekt keretében a városi csapadékvízelvezető hálózat fejlesztése a következő helyszíneken is megvalósult: az Alma utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója a Málna utca és a Rezeda utca között zárt csőcsatornák építésével, a szilárd útburkolatot érintő nyomvonalában sávos helyreállítással. A Kökény utca 75. szám környéki mélyfekvésű ingatlanok elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő építése, valamint ezen a szakaszon résfolyóka, padkafolyóka, rézsűburkolat kiépítése, járda burkolat rekonstrukciója. A Kökény utca 115. környéki ingatlanok és a Kökény utca és a Nárcisz utca kereszteződési csomópont elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő és záportározó műtárgy építése.