Zöld jókívánságok Nyíregyházának

Még nincs egy éve, hogy Nyíregyházán néhány környezetünkért aggódó állampolgár életre hívta a Zöld Akciócsoport néven nyilvánosság elé lépő, a város élhetőségéért fellépő zöld kezdeményezést.  A 2020-ban folytatott számos önkéntes akció, a városvezetéssel és egyéb illetékes szervekkel folytatott – olykor súrlódásoktól sem mentes, de mindenképpen előremutató – párbeszéd eredményeként nyilvánvalóvá vált, hogy számos olyan további terület van a város életében, ahol kisebb vagy nagyobb lépésekkel jelentősen lehetne javítani Nyíregyháza fenntarthatóságát és élhetőségét.

 

 

A Zöld Akciócsoport ennek szellemében 10 zöld újévi jókívánságot tett közzé – csupa olyan dolgot, amelyek kis jóakarattal, a lakosság és a felelős szervek összefogásával megvalósíthatók, és mindannyiunk érdekét szolgálják. Következzenek tehát címszavakban a jókívánságok!

1. Elkészül Nyíregyháza közterületi fakatasztere, ami mindenki számára elérhető.
2. Tűzijáték helyett valami mással tesszük látványossá ünnepeinket.
3. Őshonos vadvirágokból és cserjékből álló méhecske-, és lepkebarát parkok létesülnek.
4. Megszűnik a légszennyező pöfögés – az álló motorral való fölösleges várakozás.
5. Összefogás és hatékony fellépés révén javul városi köztisztaság.
6. Bővül a levegőtisztasági mérőhálózat.
7. Eltűnik a városi rendezvényekről az egyszer használatos műanyag pohár, evőeszköz, és a lufieregetés.
8. Beindul a Sóstói-erdő kerekasztal, amely irányt mutat az erdő megfelelő kezeléséhez.
9. Városi rally helyett összvárosi faültetési akció lesz.
10. Ökomenedzser és ütős környezetvédelmi csapat kezdi meg működését a városházán.

 

A  kívánságok bővebb kifejtése:

1. Elkészül Nyíregyháza közterületi fakatasztere, ami mindenki számára elérhető.
 Jelenleg nincs olyan átlátható adatbázis, amiből akár a lakosság, akár a döntéshozók tudnák, hol milyen fák állnak a városban, és azok milyen állapotúak. Holott a világ más városaiban ez már sok éve megvalósult, nyilvános online felületen akár minden egyes fára rá lehet keresni olyan metropoliszokban is, mint London vagy Nem York, és hazánkban is több városban (Kecskemét, Budapest) készül hasonló. Egy ilyen fakataszter nélkülözhetetlen alap ahhoz, hogy Nyíregyháza jól gazdálkodjon zöldfelületeivel, és elkészítése jó alkalom lenne az önkéntes szervezetek és a városvezetés együttműködésére.

2. Tűzijáték helyett valami mással tesszük látványossá ünnepeinket.
Az újévi nagyszabású durrogtatást ideje elfelejteni! A hagyományos tűzijáték nem csupán az állattartók rémálma, de rengeteg egészségre káros anyagot is juttat a levegőbe. A világ több városában környezet- és állatbarátabb látványosságok (pl. fényjáték) varázsolnak ünnepi hangulatot. Ideje, hogy Nyíregyháza is példát mutasson ebben!

3. . Őshonos vadvirágokból és cserjékből álló méhecske-, és lepkebarát parkok létesülnek.
A világ számos városban felismerték, hogy a szokásos egyenzöld fű és drága dísznövények helyett a helyben honos vadvirágokból és fásszárúakból gyönyörű parkokat, parcellákat lehet kialakítani, melyek fenntartása is olcsóbb – bár nagyon komoly, és egészen más szakértelmet kíván –, mint az intenzív zöldfelületeké. Ezek a parkok az Európa-szerte pusztuló méhek és egyéb beporzó rovarok megmentését is szolgálják. Miért is ne tennénk meg az első lépést ebbe az irányba Nyíregyházán is, 2021-ben?

4. Megszűnik a légszennyező pöfögés – az álló motorral való fölösleges várakozás.
A járó motorral való várakozás egy olyan rossz és felesleges környezetszennyező szokás, aminek nagyon egyszerűen véget lehetne vetni – Ausztriában például súlyos büntetésre számíthat, aki fölöslegesen pöfögtet. A hírhedten rossz nyíregyházi levegő ismeretében legfőbb ideje, hogy nálunk is határozott lépések történjenek 2021-ben! Figyelemfelhívó kampány, szemléletformálás, tájékoztató táblák kihelyezése , és – még ha ez eleinte sokaknak fájni fog is – szükség esetén bírságolás.

5. Összefogás és hatékony fellépés révén javul városi köztisztaság.
Mit lehet tenni egy év alatt a városi köztisztaságért? Jelenleg nagyon sok szereplő között szóródik szét a feladat, és ennek eredményeképpen a városnak azok a részei, amelyek nincsenek a turisták szeme előtt, gyakran igen elhanyagoltak, szemetesek. Már az nagy lépés lenne 2021-ben, ha létrejönne egy összehangolt munkaterv a köztisztaság javítása érdekében, és létrejönne egy átlátható és következetes felderítési, bírságolási eljárási gyakorlat, amiben helye lenne a lakossági és civil észrevételek megfelelő kezelésének is.

6. Bővül a levegőtisztasági mérőhálózat.
A város levegőjével nagyon komoly problémák vannak. Jelenleg egyetlen automata mérőállomás szolgáltat adatokat, de ennek többszörösére lenne szükség. Legalább minden nagyobb városrészben mérni kellene a levegőben található veszélyes anyagokat. Túlzó elvárás lenne, hogy egyik évről a másikra épüljön ki 15 mérőállomás, de nagyon örülnénk, ha év végére legalább 3 új helyen megindulna a mérés, és az abból származó adatokra reagáló azonnali levegőjavító intézkedések.

7. Eltűnik a városi rendezvényekről az egyszer használatos műanyag pohár, evőeszköz, és a lufieregetés.
Mindannyian reméljük, hogy 2021-ben ismét hangulatos rendezvényekkel telik meg Nyíregyháza! Mielőtt ez megtörténik, vegyünk egy nagy levegőt, és mutassunk példát: ma már nagyon sok előremutató gyakorlat van arra, hogy lehet a rendezvényeken tömegesen pár perc után hulladékká váló eszközök kiváltására. Tegyünk egy komoly lépést a hulladékmentes városi rendezvények felé!

8. Beindul a Sóstói-erdő kerekasztal, amely irányt mutat az erdő megfelelő kezeléséhez.
A város legfontosabb természeti kincse és zöld tüdeje kapcsán mindenki hangoztatja elkötelezettségét, aztán végül senki sem elégedett azzal, ahogy kinéz az erdő. Mi lenne, ha rendszeresen összeülnének az erdészek, városvezetők, természetvédők, tudósok, civilek, hogy közösen szabjanak irányt az erdővel kapcsolatos teendőknek? Véletlenül sem gittegyletet szeretnénk látni, ahol mindenki felmondja a maga mantráját, hanem cselekvésközpontú, de hosszú távra is tervező, őszinte kerekasztalt. Ne váljon az erdőnk ellentmondó érdekek áldozatává, tervezzünk előre, mi legyen vele egy-tíz-ötven évre!

9. Városi rally helyett összvárosi faültetési akció lesz.
Van, aki szerint jó ötlet egy városban autóversenyt szervezni. Szerintünk ideje véget vetni annak, hogy autógyártók klímagyilkos propagandájának adjunk helyet a növekvő gépkocsforgalomtól és annak légszennyezésétől szenvedő Nyíregyházán. Mi lenne, ha valami mást ünnepelnénk – például közösen fákat ültetnénk 2021-ben?

10. Ökomenedzser és ütős környezetvédelmi csapat kezdi meg működését a városházán.
Legyen komoly képviselete a fenntarthatóságnak városunkban! Több városban már munkába állt egy ökomenedzser, helyi lakossági környezetvédelmi tanácsadó irodával (telefon, e-mail), aki szoros együttműködésben dolgozik egy környezetvédelmi szakmai csoporttal (helyi szakemberek, egyetemi, lakossági környezetvédelmi delegáltak). Reméljük, hogy Nyíregyházán is munkába állhat egy ökomenedzser és a környezetvédelmi szakmai csoport altémákra bontott, más városok jógyakorlataira építő, azonnal elkezdhető, lendületes, konkrét akciótervet dolgoz ki és kezd el megvalósítani már 2021-ben, az eddigi pozitív folyamatokra építve.