Helyi iparűzési adó - közeleg a határidő

A mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. február 25-éig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről. A koronavírus járvány miatti gazdasági mentőcsomag részeként az említett vállalkozások az állami adóhatósághoz 2021. február 25. napjáig beküldött külön nyilatkozattal felezhetik le a március 16-áig fizetendő helyi iparűzési adó előlegüket. A nyilatkozatot a NAV megküldi a székhely, telephely szerinti önkormányzatnak, amely feldolgozást követően automatikusan lefelezi az adózó számláján a fizetendő adóelőleget.

 

 

Miután a székhellyel és akár több telephellyel is rendelkező adózó csak egy darab 21NYHIPA jelű nyilatkozatot tölt ki, így nagyon fontos arra is figyelni, hogy a helyi adó törvény (Htv) szerinti telephely bejelentését a 20T201T jelű adatlapon a NAV-nál meg kell tenni, ugyanis csak azon önkormányzati adóhatóságok fogják megkapni a nyilatkozatot és biztosítják az 1%-os mértékre történő csökkentést, akikhez a NAV azt Htv .szerinti telephelyként is nyilvántartja.

Az ügyfelek megszokták, hogy legkésőbb a fizetési határidő előtti héten megkapják a Polgármesteri Hivatal Adóosztálya által kiállított ADÓSZÁMLA KIVONAT-ot. Az Adóosztály idén úgy ítélte meg, hogy ha a február 25-én lejáró nyilatkozati határidőt követő napokban kezdi meg az adófolyószámla kivonatok előállítását és postázását – figyelembe véve az ehhez szükséges időt - nem biztos, hogy eljutnak a fizetési határidőig minden adózóhoz. Éppen ezért a kivonatok előállítása megkezdődött, a kézbesítést a Magyar Posta várhatóan a hét utolsó napján, de legkésőbb március 1-jétől megkezdi.

Felhívjuk azonban a vállalkozók, gazdasági társaságok figyelmét, hogy ezen a kivonaton – mivel a nyilatkozatok benyújtására nyitva álló határidő a kivonatok előállítása során még nem járt le – nem lesz feltüntetve a felére csökkent adómérték, hiszen az csak a nyilatkozatok feldolgozását követően feleződik le automatikusan az adózók folyószámláin. Az erre vonatkozó figyelmeztetést a kivonat végén található tájékoztatás tartalmazza. Az érintett vállalkozó adózókat arra kérjük, hogy egy egyszerű számítással felezzék le befizetéskor a KIVONAT-on feltüntetett, március 16-án esedékes helyi iparűzési adóelőleg összegét vagy kontrollként fizetés előtt tekintsék meg az E- önkormányzat Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) a nap 24 órájában elérhető folyószámla kivonatukat, amely márciusban már a nyilatkozat alapján a kedvezményes 50%-kal csökkentett adóelőleget fogja tartalmazni.

Az önkormányzat egyébként ebben az évben mindösszesen 15.300 db értesítést küld ki. A kivonatok tartalmazzák a március 16-áig esedékes fizetendő helyi adókat, mulasztási bírság és késedelmi pótlék tételeket, továbbá az elmaradásokat.

Mint ismeretes a 2021. évben fizetendő gépjárműadóval kapcsolatos hatáskör a NAV-hoz került át, a fizetési határidő április 15-re módosult, ezért az idei gépjárműadóról az önkormányzati adóhatóság
már nem küld értesítést. A korábbi években keletkezett gépjárműadó tartozások beszedése továbbra is önkormányzati feladat, amely tétel megjelenik a most kiküldött adószámla kivonatokon is.

Az adókötelezettségek teljesítéséhez kizárólag a magánszemélyek kapnak csekket, mivel a gazdálkodó szervezetek átutalással kötelesek az adó megfizetésére. Minden ügyfél-, vagy cégkapuval rendelkező adózónak lehetősége van arra, hogy az Elektronikus Fizetési Szolgáltatás használatával az adót elektronikusan, bankkártyás befizetéssel fizesse meg, így a befizetés a csekkek megérkezésétől függetlenül is teljesíthető a már említett E-önkormányzat Portálon keresztül.

 

Nyíregyháza, 2021. február 23.
dr. Kása Brigitta
aljegyző