Nyáron zajlik Nyíregyházán az ebösszeírás

2022. június elején megkezdődött Nyíregyházán az ebösszeírás, amely egészen 2022. augusztus 31. napjáig tart. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, méghozzá nem is keveset!

 

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén az ebösszeírással kapcsolatos feladatok elvégzésével a NYÍRVV Nonprofit Kft-t bízta meg.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 150.000 Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

 

 

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok/tartók az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit kérem, hogy a 2022. évi ebösszeírás céljából az „Ebösszeíró adatlapot” a kitöltési útmutató alapján töltse ki, és küldje vissza az eb@nyirvv.hu e-mail címre.

Ebösszeíró adatlap:

http://nyirvv.hu/assets/dokumentumok/2022_%C3%A9vi_eb%C3%B6ssze%C3%ADr%C3%B3_adatlap_KIT%C3%96LTHET%C5%90_FORM%C3%81TUMBAN.pdf?fbclid=IwAR3lmuLSFvtPv6bSjuQQJtpF2HgQYlRySrb-VR8ibyYV-hWMmZWFqVvjBCs