Tájékoztatás a nyíregyházi közvilágítással kapcsolatban

Az energiaárak drasztikus emelkedése rendkívüli intézkedéseket követel meg a nyíregyházi önkormányzattól is. A közvilágítási rendszerben rejlő megtakarítási lehetőségekkel már két ízben foglalkozott a közgyűlés az elmúlt hónapokban, most a megvalósítási szakasz következik, a biztonsági szempontok figyelembe vételével.

 

 

Mint ismert, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése még 2022 október végén hozott döntést az energiaválság miatt szükséges takarékossági intézkedésekről. Ebben már jelezte, zajlik a közvilágítás auditja, melynek célja az energiamegtakarítás. A decemberi közgyűlésen elfogadott rendelet úgy fogalmaz, hogy a közvilágítás mértékének csökkentése az üzemben lévő lámpatestek fényerejének vagy azok darabszámának csökkentésével valósulhat meg, s ezeket úgy kell meghatározni, hogy a gyalogátkelőhelyek megvilágítása biztosított legyen.

Nyíregyháza közigazgatási területén a közvilágítással kapcsolatos feladatokat az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a NYÍRVV Nonprofit Kft. látja el. Az energiaköltségek csökkentésére a szakemberek a működő fényforrások, lámpatestek egy részének leszerelés nélküli kikapcsolását látták megvalósíthatónak.

A beépített teljesítménycsökkenés a 17.600 meglévőből várhatóan több mint ezer lámpatestet érint a Nagykörút, a Nyíregyházára bevezető főutak és egyes jelentősebb utak vonatkozásában. Mindez igazából ritkítást jelent, nem egymás melletti fényforrások kikapcsolásával. A kikapcsolt lámpatest tartószerkezetének megjelölése sárga „K” (kikapcsolt) betűvel történik. Az utak kiválasztásánál figyelemmel kellett lenni arra, hogy a lakosság biztonságérzete, az életés vagyonbiztonság, a közlekedés biztonsága ne csökkenjen. A lakóutcákban emiatt sem tervezünk kikapcsolásokat. A gyalogátkelőhelyek és – lehetőség szerint – a csomópontok megvilágítása változatlan marad. Ezeken az utakon jellemzően járműforgalom zajlik, melyet kevésbé befolyásol a megvilágítás szintjének csökkentése, illetve itt nagyobb teljesítményű fényforrások találhatóak.

A megvalósítás érdekében folyamatosan készülnek a tervek, s zajlik a kivitelezés, mely a lámpatestek néhány százalékát érinti. A megvalósítás várható végső időpontja 2023. január 31. A jelenlegi árakkal számolva ez az intézkedés a városnak 100 millió forintos nagyságrendű megtakarítást eredményez.

NYÍRVV Nonprofit Kft.