Újabb útberuházás zárult le Nyíregyházán

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata még 2018-ban nyerte el annak az európai uniós pályázatnak a támogatását, amelynek keretében Nyíregyháza egyik fő ütőerének, a Korányi Frigyes utcának a felújítása, valamint a Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése történt meg összesen bruttó 833,4 millió Ft értékben. Továbbá a Szarvas utca felújítása bruttó 137,9 millió Ft összegből is ezen támogatás terhére valósult meg. Maradvány összegből új projektelem került bevonásra a Csaló köz két oldalán található járda felújítása kapcsán, bruttó 12,5 millió Ft értékben.

 

 

A projekt teljes költségvetése, azaz a támogatási összeg a járulékos költségekkel együtt, 1,121 milliárd Ft, mely vissza nem térítendő támogatás. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt célja volt, hogy Nyíregyháza városközpont irányába megjelenő jelentős gépjárműforgalom számára biztonságosabb közlekedési feltételek és körülmények megteremtése mellett elősegítsük az egyenletes haladást, ezáltal csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést. Célunk volt továbbá, hogy az érintett nyomvonalak által kiszolgált területek gazdasági-kereskedelmi funkcióját erősítsük, valamint elősegítsük, hogy ezen településrészek jobban, és könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások, illetve a lakosok számára.

A fejlesztéssel érintett útszakaszok:
- Korányi Frigyes utca felújítása, a Kosbor utcától a Sóstóhegyi útig és a Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban körforgalom építése; Hossza: 2650 m.
- Szarvas utca felújítása, a Szarvas utca 61. – Szarvas utca 109. számú ingatlan közötti szakaszon, melynek hossza 466 m. Kialakított kerékpárforgalmi létesítmény hossza 285.
- Korány Frigyes – Csaló köz körforgalmú csomópont keleti ágán található kétoldalú járda felújítása, melynek hossza 384,7 m.

A projekt keretén belül mindkét útszakasz vonatkozásában burkolat felújítás, kerékpáros létesítményekben szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, autóbuszöblök átépítése, autóbusz megállóhelyek áthelyezése, autóbuszperonok akadálymentesítése, öbölpárok között biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése egyaránt megvalósításra került, a megfelelő csapadékvíz elvezetés mellett.