Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése

Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 500 millió forint összegű, százszázalékos, vissza nem térítendő támogatást nyert a TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003 azonosító számú pályázat megvalósítására. A projekt eredményeként megújult a Színház utcai csapadékcsatorna. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 

 

A TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003 azonosítószámú „Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése” című projekt keretében megvalósult a Nyíregyháza központi részén fekvő Színház utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója, amelynek során a sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal helyreállításra került.

A megvalósítási helyszín főként lakóházakkal beépített övezet, így a területük jelentős mértékben burkolattal van ellátva. Az utcában sok esetben az utca szűk keresztmetszete és a közművek telítettsége, következtében helyhiány miatt zárt csapadékvíz elvezető kiépítése valósult meg.

A projekt közvetlen célja volt a Színház utcai csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése. A beruházás keretében, a meglévővel azonos nyomvonalon, a meglévő akna kiosztás figyelembevételével, a megvalósításhoz, illetve a folyamatban lévő fejlesztések követésével egy DN1000 dimenziójú csőcsatorna került kialakításra a víznyelők és bekötő vezetékeinek felújításával, cseréjével. A vezetéket szintben keresztező közművek kiváltásra kerültek, így a teljes szelvény akadálymentesen rendelkezésre áll a vizek levezetéséhez. A befogadó üzemeltetőjének előírása szerint egy kombinált torkolati műtárgy is kialakításra került, ami alkalmas a levezetésre kerülő csapadékvizek előírás szerinti előtisztítására egyrész homok és hordalék visszatartására, illetve a szükséges kizárást is biztosítani tudja.

A projekt szükségességét az generálta, hogy az elmúlt évek változékony csapadékos időjárási körülményei visszatérő problémákat okoztak a megvalósítási helyszíneken, amelyre haladéktalanul megoldást kellett találni az utcában működő nagyértékű ingatlanok és közintézmények védelme érdekében. Így a projekt keretében mindösszesen 529,5 m bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmény építése valósult meg.