Nyírbogát Város csapadékvíz-elvezetési problémáinak kezelése-III. ütem

Nyírbogát Város Önkormányzata 2021. január 29. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez „ Nyírbogát Város csapadékvíz-elvezetési problémáinak kezelése - III. ütem” címmel, melyet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államitikárság vezetője 249 994 271,- Ft, azaz kétszáznegyvenkilencmillió-kilencszázkilencvennégyezer-kétszázhetvenegy forint összegű, vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélt.

 

 

A projekt fő célja a Nyírbogáton már több évtizede fennálló csapadékvíz elvezetésből és belvízből eredő problémák, károk megszűntetése, a település környezeti állapotának javítása és a helyzet sikeres és hosszú távú költséghatékony megoldása volt. Ezen célokat a projekt megvalósításával, a csapadékvíz befogadókba történő bevezetésével, nyílt felszínű árkok, zárt csapadékvíz- csatornák és átemelők megépítésével érte el az Önkormányzat. A tervezett projekt megvalósítása után a településen élő lakosság egésze számára elérhetővé váltak a megfelelő minőségű közszolgáltatások, ezáltal az infrastrukturális hátrányok csökkentek, ami hozzájárult a periférikus település felzárkózásához. A fejlesztés eredményeként csökkent a belvízzel veszélyeztetett lakások száma, javult a település biztonságos csapadékvíz elvezető hálózattal való ellátottsága, ami hozzájárult a biztonságos és egészséges lakókörnyezet kialakításához.

A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében Nyírbogát Város Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesül.

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00052
A szerződött támogatás összege: 249 994 71 Ft.
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2021. október 01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. december 16.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.