Épül-szépül Nyíregyháza

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza MJV polgármestere sajtótájékoztatón számolt be a Nyíregyházán folyamatban lévő beruházásokról, felújításokról. Elmondta, annak hogy felbolydult a város, ahogy a városlakók is érzékelhetik...

 

 

Széltében-hosszában túrnak, fúrnak, állványoznak, aszfaltoznak, építkeznek Nyíregyházán az az egyik oka, hogy egyrészt a projekteket határidőn belül meg kell valósítani, le kell zárni, másrészt a téli rossz idő beálltával le kellene állni a munkálatokkal, tehát célszerű azokat addig befejezni.

S mivel több helyszínen zajlik pl. a szennyvízprogram, vagy láthatóan távhővezetéket cserélnek, sok helyen új aszfaltszőnyeg kerül az utakra, máshol új köntösbe öltöznek házak, intézmények, sőt a csapadékvíz-elvezető rendszer is korszerűsödik, a munkálatok több helyen jelentenek átmeneti akadályt a közlekedésben.
 
A polgármester elmondta, hogy minden elismerés megilleti a kivitelezők igyekezetét, amiért tartják a határidőket és odafigyelnek arra, hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozzák a lakosságnak. Dr. Kovács Ferenc kiemelte, hogy ezúton is köszöni a nyíregyháziak türelmét és támogatását, hiszen minden értük, és a városért történik. Így épülhet-szépülhet Nyíregyháza.
 
 
Folyamatban lévő beruházások és felújítások Nyíregyházán
(a teljesség igénye nélkül)
 
 
Zajlik a szennyvízberuházás
A bruttó 15,3 milliárd forint összköltségű  beruházás keretében a város közigazgatási határain belül több mint 8.000 csatornázatlan ingatlan szennyvízelvezetése oldódik meg. Ez a hatalmas volumenű építkezés mintegy 20.000 városlakó  életminőségét hivatott jobbá tenni, 96%-os csatornázottságot garantálva.
 
 
Félmilliárd a szennyvízprojekthez kapcsolódó úthelyreállításra
A nyíregyházi szennyvízprojekben eredetileg a csatornahálózat építése során érintett útszakaszok helyreállítása tekintetében az eredeti állapot helyreállítása szerepel. Dr. Kovács Ferenc polgármester egyeztetéseket kezdeményezet a helyzet megoldására. Ennek eredményeként a Belügyminisztérium, mint támogató másfél milliárdos vissza nem térítendő forrást biztosított az Önkormányzat, mint támogatott részére működési és fejlesztési célokra. A közgyűlés döntése értelmében ebből félmilliárd forint szolgálja az utak megújítását. Így több, mint 30 kilométeren zajlik saját erős teljes helyreállítás. Emellett 6 kilométer hosszban a zúzottköves utak helyreállítása is megtörténik.
 
 
A NYÍRVV elkezdte az utak felújítását
A Búza téri parkoló felújításával elkezdődött az az útfelújítási program, melynek eredményeként  26 utcát érintően 12 km hosszúságban állítják helyre a város útjait. Az útfelújítás során a teljes útburkolat cserével járó munkálatok elsősorban a belvárosi, bujtosi, kertvárosi, kistelekiszőlői, orosi és nyírszőlősi városrészeket érintik.
A beruházás költsége nettó 370 millió  forint, és önkormányzati forrásból valósul meg. A munkálatok a tervek szerint november 15-ig befejeződnek.
 
 
AGÓRA
Régi vágya a nyíregyháziaknak a maga korában modern, de az évtizedes használat során jelentősen elöregedett, megkopott művelődési központ és környékének rendbetétele. A sok esetben a költségtakarékosságot és a majdani üzemeltetési költségeket teljesen figyelmen kívül hagyó ötleteket követően most sikerült a jelentős támogatottságú projekt megvalósítható mederbe terelése. Az összesen bruttó 2 milliárd forintot meghaladó kulturális Agóra projekt megvalósításához a nyíregyházi önkormányzat több mint 1,6 milliárd forint összegű európai uniós és nemzeti támogatásra számíthat. (TIOP-1.2.1-08/2-2009-0008 – KultúrSziget – AGÓRA Nyíregyháza című projekt)
 
 
Megújul a Piaccsarnok
Szeptember 2. és november 30. között megújul a Piaccsarnok - 30 évvel a megnyitását követően! Az elkövetkező három hónapban a Csarnok belső üzleteit, árusait és a szabadtéri zöldség és virágpiac termelőit, kereskedőit, a Búza tér északi részén lévő nagy parkolóban találhatják meg, változatlan piaci kínálat mellett. A Búza tér Rákóczi u. felőli oldalán üzemelő boltok a felújítás ideje alatt folyamatosan nyitva tartanak. Újraburkolják és festik a belső tereket, felújítják a gépészeti berendezéseket, új vizesblokkokat alakítanak ki, és a szakhatósági előírásoknak megfelelő berendezési tárgyakra cserélik a korszerűtlen eszközöket. Az épület külsején a portálüvegek cseréjét, illetve festést végeznek majd. A fejlesztést a NYÍRVV Nonprofit Kft. a 2013-as üzleti tervnek megfelelően saját forrásból végzi el.
A projekt költsége: 190 millió forint.
 
 
Borbányai hulladéklerakó rekultiváció
A projekttel érintett helyszínek: Borbánya Csárda utca melletti hulladéklerakó
A projekt összköltsége: 1,6 milliárd forint, melyre vissza nem térítendő támogatást nyert a Nyíregyházi Önkormányzat. (KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 – Nyíregyháza- Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése)
 
 
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése
A hirtelen lezúduló nagy esőzések, és a tartós, jelentős mennyiségű csapadék egyaránt komoly gondot jelenthet a város sajátos fekvésű, vagy kis elvezető kapacitással megépített területein. A most zajló több, mint 400 millió forintos beruházás minőségi változást hozhat e téren. Megtisztulnak, bővülnek a csatornák, átereszek épülnek, és elkészül egy záportározó is, ami csökkentheti a visszaduzzadás és az elöntések veszélyét. A projekt helyszínei: az Igrice befogadótól az Ibolya utcáig; Bujtosi Parkban található gyalogos áteresz és teherbejáró áteresz, Család utcai átereszek befogadó Igrice csatornánál és a STOP-SHOP mellett, Berenát u. áteresz, Bujtosi Parkban záportározó.
Projekt összköltsége: 409.772.309 Ft, támogatás jelenlegi összege: 237.195.203 Ft (Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0064)
 
 
Érkerti lakótelep megújítása
Megújulnak a területen lévő oktatási intézmények, és a tömbházak. Az új sétányokkal, játszóterekkel, sportpályákkal, frissülő zölddel barátságosabbá válik a városrész.
A beruházás nagy vonalakban:
Az iparosított technológiával épült tízemeletes panelházak közös részei (homlokzat- és tetőszigetelés) megújítása.
A nevelési/oktatási épületek külső hőszigetelése, a szükséges nyílászárócseréje, illetve tetőfelújítása/szigetelése van tervbe véve (Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény, Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézménye, és Vécsey utcai telephelye.
A Nyírségi Civilház és az Érkerti Rendőrőrs közös épületének felújítása.
Játszótér-felújítás, hangulatos (egységes) sétányok létrehozása, sportpálya-felújítás és bővítés.
Az Ér-patakon átvezető hidak építése, parkoló felújítás és - bővítés, zöldfelületi rehabilitáció.
Projekt összköltsége: 1.551.374.251 Ft, igényelt támogatás összege: 1.236.864.841 Ft (Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0001)
 
 
Korszerűsítés a gyermekekért
A Gyermekek Átmeneti Otthonának korszerűsítése, modernizálása, az életviszonyok humanizálása, a zsúfoltság megszüntetése.
A projekt összköltsége: 73.520.698 Ft, támogatás összege: 73.157.600 Ft. (A Gyermekek átmeneti otthona korszerűsítése TIOP-3.4.2-11/1-2012-0091)
 
 
A Családok Átmeneti Otthona is megújul
A projekt célja az intézmény székhelyén működő  bentlakásos intézményi elhelyezést nyújtó Családok Átmeneti Otthona korszerűsítése, modernizálása, akadálymentesítése, a fejlesztést a Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás valósítja meg a Tokaji út 3. szám alatt.
A projekt összes költsége több mint 99 millió forint. (Családok átmeneti otthonának a korszerűsítése, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0085)
 
 
Huszártelep reintegrációja
A beruházás rövid tartalma:
Szociális bérlakások felújítása: az érintett 8 épületben homlokzati hőszigetelés, zárófödém hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, szükség szerint a magastetők szerkezeti elemeinek javítása, új héjazat beépítése, valamint szükség szerint a kémények átrakása valósul meg. A fejlesztések összesen 82 lakást érintenek.
Nonprofit szolgáltató helyiségek kialakítása.
Óvoda, bölcsőde és idősek klubja épületének külső felújítása.
Közterületek fejlesztése és játszóterek kialakítása.
Projekt összköltsége: 513.131.956 Ft, igényelt támogatás összege: 415.794.545 Ft. (A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja, ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0001)
 
 
Kerékpárutak építése
 
A tervezett szakaszok megépítésével a belvárosi körgyűrű több jelentős szakasza válik biztonságosan kerékpározhatóvá. Sóstóhegy és Sóstófürdő településrész is bekapcsolódik a városközpont irányába történő biztonságos kerékpáros közlekedés hálózatába. A tervezett szakaszok megépítésével a város eddigi 40,5 km-nyi kerékpárforgalmi létesítménye további 7 km-el bővül. A projekt az alábbi helyszíneket érinti: Korányi Frigyes utca, Törzs utca, Család utca- Szalag utca, Belső körút, Liszt Ferenc utca, László utca, Pazonyi utca, Ferenc körút, Vasvári Pál utca, Rákóczi út, Vasgyár- Petőfi utca, Rákóczi út- Búza utca- Bethlen Gábor utca, Törzs utca- Lehár Ferenc utca- Keleti Márton utca- Orosi út.
 
A projekt összes költsége: 573.227.835 Ft. (Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0015 rövid bemutatása)
 
 
 
Végre épülhet a Nyugati-elkerülő
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá  nyilvánította a kormány Nyíregyháza egyik legégetőbb infrastrukturális kérdésének megoldását. Ezzel tíz évvel hamarabb, 2014 végéig megépülhet az M3-as autópálya kálmánházi letérőtől a Tiszavasvári útig tartó első, legfontosabb, bő 7 kilométeres szakasza, s várhatóan 2015 végéig a Tokaji útig ér a nyugati elkerülőnek is nevezett aszfaltcsík. Ezt kiegészíti egy nagyjából egy kilométeres úgynevezett rávezető szakasz, amely a működő, sok nyíregyházinak munkát adó iparterületet köti össze az elkerülővel. Így biztosított, hogy első szakaszban az ebben a térségben élők és dolgozók, majd később az északi határok felől érkező teherforgalom is anélkül érje el a sztrádát, hogy áthaladna a városon. A kormány a jogi mellett pénzügyi garanciát is nyújt a fejlesztéshez: közel hat milliárd forintnyi forrás jut a projektre! A projekt várható költsége, állami támogatása: 6 milliárd Ft.
 
 
Megújul a Móra iskola
A projekt komplex felújítást irányoz elő, ennek megfelelően kiemelten kezeli a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi, illetve fenntarthatósági szempontokat is. Cserélik a meglévő fa és fém homlokzati nyílászárókat, megtörténik a homlokzati panel felületek külső hőszigetelése és a lapostető újraszigetelése. A felújított lapostetőre napelemek kerülnek, ezáltal növelik a megújuló energia felhasználást. Az iskola udvarán lévő, jelenleg salakborítású futópálya esetében pedig a mai kor igényeinek megfelelő rekortán burkolatot építenek be. A jelenleg is fennálló eszköz-elhelyezési problémák kezelésére a tornaterem mellett egy fűtéssel nem rendelkező, zárható raktárépület kialakítását is tervezik. A felújítási, építési feladatokon túl indokolt eszközök beszerzése is, melynek során a tanulók testneveléséhez elengedhetetlen eszközök vásárlását kívánják megvalósítani a projekt keretében. A projekt összköltsége: 435 millió forint. (A Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola felújítás az oktatási környezet minőségének javítása érdekében ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)
 
 
Óvoda rekonstrukciók és bővítések
Eegyedülálló módon összesen hét óvoda újul meg, vagy/és bővül városszerte! Egy 275 millió forint értékű, kiemelt beruházás során újulhatott meg és bővülhetett a Gyermekek Háza Déli Óvoda kertvárosi Csicsergő Tagintézménye és az Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézménye. Emellett az Örökösföldön, az Érkertben, és a Huszár telepen is folyamatban vannak az óvodai felújítások.
 
 
Örökösföld rekonstrukciója
Ezen belül valósul meg a: Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézménye külső felújítása, homlokzati és tetőszigetelése és a Kikelet Tagintézmény külső felújítása, hőszigetelése, nyílászárók cseréje.
Energetikai fejlesztés: 10 db tízemeletes társasház tetejére polykristályos napelemes modulok kerülnek.
A Fazekas János tér közepén kialakításra kerül egy 30 méteres sugarú ligetes park rész új sétányokkal, közvilágítással, utcabútorokkal, szemetes szelencékkel. Megvalósul a játszótér felújítása is.
A kutyatartók számára egy 3.000 m2-es, kettéosztott, zárt területen lévő kutyafuttató park épül.
Projekt összes költsége: 249.054.116 forint. („A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja”)
 
 
Sóstó-gyógyfürdő komplex fejlesztése
Az országban egyedülálló nagyságrendű  összegű támogatást nyert az önkormányzat Sóstó fejlesztésére, ráadásul 100%-ban, saját erő hozzáadása nélkül. A kiemelt turisztikai projekt célja az, hogy a Nyíregyháza Sóstó-Gyógyfürdő területén korábban megvalósult turisztikai elemeket egybekapcsolja, amely Nyíregyházát vonzó desztinációvá teszi a turisták számára. A fejlesztés hatására a Sóstó olyan egységes turisztikai célpontként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, vonzó lehet eltérő célcsoportok számra is, s hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó kikapcsolódást kínálhat.
A fejlesztés tartalmi elemei: Sport- és rendezvényhelyszín kialakítása; Pálinka Főváros kialakítása; Múzeumfalu infrastrukturális elérésének javítása; Egyedi gyógyászati profil kialakítása; Állatpark fejlesztése – Andok világa; Sóstó központi park kialakítása, tó körüli sétány, ill. Sóstó revitalizáció sétány a parkfürdő mellett; Turisztikai kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése.
Projekt összköltsége: 2.104.510.000,- Ft, támogatás összege: 2.104.510.000,- Ft (!)
(Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés  és funkcióbővítés Sóstó-gyógyfürdőn. ÉAOP-2.1.1/E-12-K2-2012-0006)
 
 
Pályázat a pályákra: egyre többen sportolhatnak
 
 
Stadion
„C”salakos pályán világítás (bruttó 2,9 millió Ft NYÍRVV beruházás)
Új strandröplabda pálya (bruttó 1,1 millió Ft NYÍRVV beruházás)
Új parkolók kialakítása (bruttó 1,7 millió Ft NYÍRVV beruházás)
 
 
Örökösföldi sportlétesítmény:
2 db füves pálya sportcélra alkalmassá tétele
Új nagyméretű műfüves pálya, 300 fős mobil lelátóval (TAO-pályázat; bruttó 131.436.862,- Ft, ebből önerő 39.431.059,- Ft)
 
 
A Fokos utcai Extrém-pálya korszerűsítése (bruttó 6,3 millió Ft NYÍRVV költségvetés)
 
 
2013 év végéig megvalósuló  sportcélú fejlesztések:
 
 
Ovi-foci pályák (TAO-pályázat):
2. ütem: 2013. dec. 31-ig 3 pálya épül meg (bruttó 28.100.000,- Ft– önerő: 8.430.000,- Ft)
Északi körzet: Eszterlánc Északi Óvoda Nyírszőlősi Telephelye
Keleti körzet: Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézménye
Nyugati körzet: Búzaszem Nyugati Óvoda
 
 
BUSZACSA (TAO-pályázat)
3 éves fejlesztése bruttó 699.184.632 Ft összegben (ebből önerő: 209.755.390,- Ft), - ebből 2013. őszén megvalósul a sportpadló cseréje bruttó 90.000.000,- Ft összegben.
 
 
400 millió az öreg csövekre - távhő rekonstrukció 
Tartósan komoly gondot okoz Nyíregyházán, a 46 km hosszú, elöregedett távhővezeték meghibásodása. A 30-40 éves csövek cseréjére közel 400 millió forintot fordít a Nyírtávhő Kft. a fűtési szezon kezdetéig. A munkálatokat több helyszínen végzik egyszerre.
 
 
A Nyírségvíz is cseréli a vezetékeit
A Nyírségvíz Kft. is elvégezte a rekonstrukciós munkálatokat (vezetékcserék) az Etel-közben. A szolgáltató saját forrásból a Sóstói utca – Garibaldi utca kereszteződésében lévő acélvezeték cseréjét is tervezi szeptemberben. Emiatt teljesen lezárják majd a Garibaldi utcát.
 
 
Útfelújítások saját erőből - NYÍRVV Nonprofit Kft.
Mivel a jelenlegi városvezetés komoly erőfeszítései eredményeként jelentős sikereket ért el Nyíregyháza pénzügyi állapotának rendbe hozása terén, így (pályázat híján) már saját beruházásban, önerőből is képes jelentős útszakaszok felújításra. Emiatt is találkozhatunk a város különböző pontjain a munkagépekkel, részben az alábbi lista szerint. 
Mák, Ibolya, Nefelejcs, Géza, István, Liliom köz, Belső krt., Liszt F. u., Országzászló tér, Zalka M., Táncsics, Alkotás, Deák F. u., Jázmin köz, Búza tér parkoló, Ragyogó u., Búcsú u., Búcsú köz, Tároló, Aranyhomok, Gyík u., Vécsey köz, Sugár u., Izabella , Vörösmarty, Szeder, Kamra u.
 
 
 
Folyamatosan bővül a Nyíregyházi Állatpark
A vidéki állatkertek sorában látogatottsági szempontból (is) vezető szerepet betöltő  állatpark a „Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés  és funkcióbővítés Sóstó-gyógyfürdőn” elnevezésű  kétmilliárdos, teljes támogatottságú projekt keretében az Andok világa attrakcióval bővül, emellett egy másik nyertes pályázat révén megépülhet a Viktória ház. A program két fő elemből áll: a fókalelátó bővítése és egy új, komplex állatház építése, amely egyedülálló lesz az ország 12 állatkertje között. A közel ezer, elsősorban Dél-Amerikában őshonos állatot felvonultató turisztikai látványosság előreláthatóan 2014. májusára készül el. A 250 millió forintos beruházás 50%-os támogatottsággal bír. (Észak-Alföldi Operatív Program ÉAOP-2.1.1/A.I-12  "Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése" című pályázat keretében a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft turisztikai célú fejlesztése)
 
 
Fürdőház - Panzióból Hotel
A korábban elhanyagolt, majd részben felújítgatott panzió nem csak nevében újult meg, hanem a megvalósított modernizáció miatt bővült egy csillaggal a szolgáltatása. A fejlesztés keretében a panzió 18 szobája, az előcsarnok, a recepció, a közös közlekedők lettek korszerűbbek, beépítettek egy liftet és jelentős eszközbeszerzést is tartalmazott a projekt. Ezen felül a meglévő büfé helyiség is teljesen megújult, létrehoztak egy melegítő konyhát, amely a szintén a projekt keretében létrejövő reggeliző helyiséget szolgálja ki, így tovább bővültek a szálláshely szolgáltatásai. Minden szoba 3*** színvonalú berendezést kapott, amely növeli a vendégek komfortérzetét. Egy sóbarlangot is kialakítottak, amely a wellness szolgáltatásaik körét bővíti.
A projekt összköltsége: 141.182.200.- Ft. (A Fürdőház panzió fejlesztése” ÉAOP-2.1.2-12-2012-0014)