Terület előkészítés Kistelekiszőlőben

Terület előkészítés Kistelekiszőlőben A „Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja” csatornázási munkálatainak kezdetét, a csatornahálózat fektetésének közeledtét jelzi, hogy Kistelekiszőlőben megindultak a terület előkészítési munkák a csatornaépítéssel közvetlenül nem érintett ingatlanokon.


Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja
Kedvezményezett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város

 

 

 

A Közműgenerál Kft. 2009. július 16-án a Gálya-Lejtő utca sarkán hozzákezdett az önkormányzati kötelezettség vállalások teljesítéséhez, s elsőként a Gálya utcában – majd természetesen sorban a következőkben is - felkeresnek minden olyan ingatlantulajdonost, akinek szerződése van a nyíregyházi önkormányzattal. A város által vállat kötelezettségek között főként kerítés áthelyezés, esetenként pedig földfeltöltés, földleszedés, gázcsonk, gázmérő, vagy vízóra akna áthelyezése szerepel. A tervek szerint a kivitelezők a Gálya utca után sorrendben a Fillér, a Bor, a Meggyfa, a Korong, a Szüret, a Szánkó utcákban haladnak, s végül a Kocsis és a Tövis utcák maradék egy-egy telkén történő terület előkészítés befejeztével vonulnak le a kistelekiszőlői munkaterületről. A szerződésben vállalt kötelezettségek hiánytalan elvégzését Demeter György műszaki ellenőr felügyeli.

(Elérhetősége: „Demeterv” Beruházási és Szervezési Kft., 4400 Nyíregyháza, Ferenc Krt. 26. I/12., Tel/fax: +36-42-407-420, E-mail: demeterv.kft@upcmail.hu, Mobil: 06-30-935-6952)Kérjük Kistelekiszőlő ingatlantulajdonosait, hogy a kivitelezőkkel történő helyszíni egyeztetéssel, személyes jelenlétükkel segítsék a munkavégzést, mivel a helyrajzi számok időnként nehezen azonosíthatók, s előfordul, hogy a házszám sem azonos a térképvázlaton szereplővel. Honlapunkon időben tájékoztatjuk a lakosságot, mikor települnek át a munkások a Gálya utcáról a soron következő utcákba.

Ismételten felhívjuk a figyelmét a szerződött ingatlantulajdonosoknak, hogy a területrendezés során fizetési kötelezettség senkit nem terhel, némelyeket még külön kártalanítás is megillet (pl. az okozott zöldkárért).

 

 

 

 

 

Fizetni előreláthatóan csak akkor kell, ha valaki magasabb komfortfokozatú áthelyezést szeretne, amelyre - külön megállapodás alapján - természetesen van lehetőség. Ha valaki például a régi drótfonatos kerítése helyett betonoszlopos, lábazatos, fabetétes kerítést szeretne, az igényét a munkaterület átadás-átvételekor kell egyeztetnie a kivitelezővel, ill. jóváhagyatni Demeter György műszaki ellenőrrel. Ha az ingatlantulajdonos nem kéri a régi anyag beépítését, gondoskodnia kell új építőanyagokról, azok helyszínre szállításáról, a kivitelezők pedig kiszámolják a szerződésben szereplő és az új igény szerinti munkavégzés különbözetét. Bizonyos esetben az is előfordulhat, hogy az áthelyezés kisebb változtatásokkal sem eredményez többletköltséget.

Korábban is jeleztük már, hogy senkinek nem kell kétségbe esnie, ha a szomszéd kerítését hamarabb áthelyezik. A munkákat ugyanis más-más vállalkozók végzik majd, attól függően, hogy a vállalás a nagyprojekt feladatai között szerepel, vagy attól független. A csatornaépítéssel közvetlenül érintett ingatlantulajdonosoknak számítaniuk kell rá, hogy náluk a csatornát fektető kivitelezők végzik el a terület előkészítését is.

 

Tájékoztatjuk továbbá a helyi lakosokat, hogy akik még nem kötöttek megállapodást az önkormányzattal, de a szükséges csapadékcsatorna- és útépítés reményében szándékukban áll a szabályozási terv hatálya alá eső ingatlanuk egy területrészét az önkormányzat javára közterület céljára átruházni, keressék Pató Istvánt a Városfejlesztési Iroda helyettes vezetőjét (Tel: 06-42-524-547)