Új közbeszerzési eljárás veszi kezdetét

 A Közbeszerzések Tanácsa nevében eljáró Közbeszerzési Döntőbizottság a „Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja – Csatornahálózati munkák a FIDIC Piros Könyve szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. 2. 3. része ellen benyújtott jogorvoslati kérelemnek részben helyt adott és ismét megsemmisítette az ajánlatkérő 1-3. részekre vonatkozó lezáró döntését.

 Mivel a határozat szövege egyértelművé teszi, hogy a közbeszerzési biztosok értelmezésében valamennyi ajánlat érvénytelennek számít, versenyben lévő ajánlattevő hiányában az ajánlatkérőnek új közbeszerzési eljárást kell kezdeményeznie.  

 

A határozat egyes részei a nyirszennyviz.hu honlapon  is elérhetőek, ezen kívül a  kiadvány teljes terjedelmében megtalálható a www.kozbeszerzes.hu weboldalon.