A közgyűlés elfogadta a kompenzációs rendszert

A közgyűlés elfogadta a kompenzációs rendszert Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 28-án elfogadta azt a javaslatot, amelyet a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat tagjai részére, a folyékony hulladék elszállításának díjkompenzációjára, a díjkompenzáció forrásának biztosítására terjesztett elő Csabai Lászlóné polgármester.

Az előterjesztésben megfogalmazásra került, hogy a rendszer azt az ellentmondást hivatott feloldani, mely szerint a csatornahálózatra várók és az érdekeltségi hozzájárulást rendesen fizetők szennyvízszállítási költsége még mindig a többszöröse a régen várt csatornaszolgáltatás költségének. Az előterjesztés szerint azon túl, hogy a vízikömű társulat tagjai nem szenvednének tovább anyagi hátrányt a beruházás csúszása miatt, a rendszer a fizetési morál erősödését, a társulatba belépők számának növekedését és az illegális szennyvízszállítás visszaszorulását is eredményezné.

Az Önkormányzat a közszolgáltatót megillető mindenkori települési hulladékkezelési szolgáltatási díj és a kedvezményes hulladékszállítási díj különbözetét, vagyis a teljes kompenzáció költségét – ami másfél évre kalkulálva közel 50 millió forint - a kényszerűségből késleltetett vízgazdálkodási társulati hitel kamatmegtakarításából tudja fedezni.

A közgyűlés az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, a város 2010. évi költségvetése fejlesztési előirányzatainak módosításával egyetértett, s határozott arról, hogy a díjkompenzáció forrását az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja. 2010. július 1-től tehát a szennyvízszállítási szolgáltatás a kedvezményezett magánszemélyeknek (vízterhelési díjjal együtt) már hivatalosan is bruttó 279 FT /m3, közületeknek pedig 278 FT+ÁFA/m3.